Ett barn är fött

English: A Child Is Born

First line: Ett barn är fött på denna dag / Ett barn är fött

Original language: Swedish

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin
Music: Middle Ages melody


Ett barn är fött
, 137


1. Ett barn är fött på denna dag,så var Guds välbehag.Det föddes av en jungfru skär,Guds Son det barnet är.Här vilar du i ringhet kläddpå fattigdomens bädd.Välkommen var, o Herre kär!Vår gäst du vorden är.
2. Om världen ännu större var,av guld och pärlor klar,så vore den dock alltför klentill säng åt dig allen.Dock vilar du i ringhet kläddpå fattigdomens bädd.Välkommen var, o Herre kär!Vår gäst du vorden är.

These charts show the use of this song in Swedish hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If a song appears in multiple editions of the same hymnbook, it is only counted once. [undetermined] means that tune information has not yet been entered in.

Tunes that have appeared with this song in Swedish

Appearances of this song over time in Swedish

Ett barn är fött

, 137

Ett barn är fött

, 137

Ett barn är fött

, 21

Ett barn är fött

, 170