Sånger

Sånger

Hymner: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

1948 Hymns, Swedish.
Stockholm, Sweden. Swedish Mission.
1956. First edition. 221 songs.

Book © 1956.


Indexes

References

List of songs

Show results that:

Songs (Return to top)
1.
Kom Guds folk, som på jorden bor
2.
Bliv kvar hos mig
3.
Allmakts Gud, du rättens Gud
4.
Kom, kom Guds folk
5.
Ära ske Herren Gud
6.
Jord med tusen blommor små
7.
Jesus Kristus har uppstått
8.
Var när mig varje stund
9.
Dyra barn, er Gud är nära
10.
Farväl all jordisk ära
11.
Hör du vår hymn, o Gud
12.
När från nattligt viloläger
13.
O Gud, min hjälp i svunnen tid
14.
O, Guds änglaskara sjung
15.
Gud var’ med dig
16.
Israels hopp
17.
Sätt din skuldra till dess hjul
18.
Härliga Sion, himlabrud
19.
Fädernas Gud
20.
Herre, Frälsar’, sänd din Ande
21.
I en värld där sorgen
22.
Jesus, Frälsar’, led du mig
23.
Stäm upp med jubelfröjd
24.
Gud, som bor i himlen härligt
25.
På bergets höga topp
26.
Led mig till dig
27.
Jag har allt jag göra kan
28.
Låt oss höja lovsångs ljud
29.
Jehova, himlens, jordens Gud
30.
Leve för Sions god’ budskap vi höja
31.
Led, milda ljus
32.
Välkommen sköna dag
33.
Min herde är Herren
34.
Herre, tag vår sanna dyrkan
35.
Jesus, du som älskar mig
36.
Han lever, min Förlossare
37.
Fånga solstrål’n där den skimrar
38.
Du vackra, lilla Betlehem
39.
Jesus, född förutan rang
40.
Gud välsigna med din And’
41.
Kom Guds barn, I helige
42.
Hör vår bön mot himlen stiga
43.
Din vandring går ej alltid lätt
44.
Han dog, den store Frälsaren
45.
Till Jesu namn i lovsång böjd
46.
Den glada dag nu kommit har
47.
Vår Frälsar’ bjöd: ”Kom följen mig!”
48.
Om benägen du dig känner
49.
Av kärlek sände Gud sin Son
50.
Herre, när vi skiljs oss skydda
51.
Vid tanken på dig, Jesus ren
52.
En sorgbetyngd och fattig man
53.
Tack för sabbaten
54.
G. U. F. var hälsad!
55.
Den himmelska elden
56.
Se, dagen upprinner
57.
Min Gud är mitt ljus
58.
Vi tåga fram till ära
59.
Vårens grönska, sommarns fägring
60.
Guds väg så ofta gömmer sig
61.
Sin egen vilja har var själ
62.
Varje dag och stund vi utså
63.
Andaktsfullt ditt huvud böj
64.
I dag, medan sol’n ler
65.
O du Sion så ny
66.
Pris åt den man
67.
Vilken fröjd, o Gud, att äga
68.
Se, en konungslig armé
69.
Gör vad är rätt
70.
En hjärtesak är för herden
71.
Var välkommen söndagsmorgon
72.
Vi glädjas och fröjdas
73.
Obesvar’d än? Din bön
74.
Nu lyssna min lilla
75.
Skola dina känslor, broder
76.
Skola Sions söner vackla?
77.
Jag vet på vem jag bygger
78.
Då mörkrets här dig kommit när
79.
O, hur härlig var ej stunden
80.
Over mörkrets dunkla höjder
81.
Fader, till dig vi nu sända pris
82.
Mötas vi en gång därhemma
83.
O hör, oss fröjdesången når
84.
Synes vägen dig lång
85.
Till polens kalla gränser
86.
Närmare, Herre, till dig
87.
O du salighetens klippa
88.
Prisa Herren uti sång
89.
Fader i himlen
90.
Ljuvligt det är, min Gud och Kung
91.
Vi samlas tillsammans
92.
De vise män
93.
Mer helighet giv mig
94.
Mitt ljus helt visst det litet är
95.
Använd de ljusa dagar
96.
Sakta har nu dagens ljus
97.
Lova och prisa din Herre och Gud
98.
Dagen är nu gången
99.
Hur länge skall fördunklat hopp
100.
Sanningsljus, låt det upplysa
101.
Syskon, när vi skiljas
102.
Möta sorger dig på vägen
103.
Säg mig ej i sorgfull timma
104.
Herre, hör stormarna rasa
105.
Sions kämpar, rusten eder
106.
O, vad skall väl skörden bli
107.
Klippa, du som dog för mig
108.
Vi är kämpar, trogna kämpar
109.
Hur mild Guds bud och lag
110.
Gode Gud, vår Fader
111.
Tala ej ont
112.
I erinran om din smärta
113.
Kom lyssna till signalerna
114.
När få vi möta dig, Frälsare kär
115.
O min Fader
116.
Hur stort och hur skönt
117.
O Hel’ge And’, du himlaröst
118.
Sällhet finner man på jord
119.
Framåt, Herrens kämpar
120.
Hur stor den visdom och den nåd
121.
Jag ser långt bort en kulle
122.
Jag vet min käre Fader vet
123.
Närmare, Gud, till dig
124.
I vårt sköna Deseret
125.
Låt den Hel’ge Andes stämma
126.
Kom aldrig sent
127.
Då Kristi kyrka med Guds makt
128.
En ängel ovanfrån
129.
Du kan sprida himmelskt ljus
130.
Förlossarn för Israel
131.
Vak opp, I Herrens folk, vak opp!
132.
Kom, lyssna till profetens röst
133.
När på livets hav
134.
Ljuva sommardagar
135.
Jag förstår ej fullt all den nåd
136.
Vem kämpar Herrens kamp
137.
Vad beslutades i himlen?
138.
Vår Frälsar’ sig till korset gav
139.
Kommen till Herren
140.
Kom, Israels äldste
141.
Påskmorgon
142.
Långt, långt härfrån
143.
Modigt skall vi kämpa
144.
Snart tiden är gången
145.
Kom, du löftets härliga dag
146.
O sabbatsdag, dig hälsar vi
147.
Se, mörkret flyr och dagen gryr
148.
O, Frälsar’ stor, din Ande sänd
149.
Vår bön är själens djupa tröst
150.
Kom till mig
151.
Gläd dig, o jord
152.
Skynda till skolan nu
153.
Herrens folk sig skall förena
154.
Frid, frid för den trötta själ
155.
Glatt och muntert ljuder barnens sång
156.
Led oss fram, o Gud, vår Fader
157.
Jag går vart du kallar mig
158.
Har jag gjort något gott
159.
Församlens I trogne
160.
Gud, vår Fader, hör vår bön
161.
Välsigna dina barn, o Gud
162.
Starka som bergen i Norden
163.
Kom, o du kungars Kung
164.
Det är sol i min själ idag
165.
Det finns en stund av ro och lugn
166.
Kom låt oss igen
167.
Förbliv hos mig, snart dalar solen ned
168.
När väl dimman flytt
169.
Glatt vi hälsa dig, sköna morgonstund
170.
Fastän i Kristi kyrka här
171.
Klippa av tillflykt
172.
Pris vare dig, o Gud
173.
Onda ord, o låt dem aldrig
174.
O helga, dyra sanningsord
175.
Den gröna äng mig Herren ger
176.
Pris Gud från vem vart goda kom
177.
Sakta höj en helig bön
178.
En grundval är lagd
179.
Kom alla Sions söner
180.
Vi skall förstå men icke här
181.
Missionärssång
182.
O Galile, skön Galile
183.
Låt oss jämt tala ömt
184.
En solstråle vill jag vara
185.
Tänk ej när till Sion I dragen
186.
Sion tillväxer
187.
Sions helga barnaskara
188.
Vi sjunga om Guds kärlek stor
189.
Se, invid vattnets rand vi stå
190.
När i purpur morgon skimrar
191.
Se, en helig ängel flyger!
192.
Välsigna, Gud, ditt folk
193.
Stå fram du sköna Sion
194.
Morgonrodnans strålar träda
195.
Morgonstjärnor, glatt besjung
196.
Kom alle I Guds män!
197.
O bönestund
198.
Tack, Gud, att profeter du sänder
199.
O säg, vad är sanning
200.
Låt oss alla käckt gå på
201.
Upp, vak upp, ni som kämpar för Sion
202.
När skyarna tjockna
203.
Kärleken är ljusets källa
204.
Sverges flagga
205.
Du gamla, du fria
206.
Uti vår hage
207.
Hosianna
208.
O, du härliga
209.
Ett barn är fött
210.
När juldagsmorgon glimmar
211.
Måste ock av törnen vara
212.
O, hur härligt majsol ler!
213.
Ack, Värmeland, du sköna
214.
Långt bortom rymden vida
215.
Blomstra, som en rosengård
216.
Kommen alla, stora, små
217.
Vak upp, hör rösten ljudar
218.
I denna ljuva sommartid
219.
Vår Gud är oss en väldig borg
220.
Kommen till mig!
221.
Stilla natt, heliga natt!

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video