Infant Holy, Infant Lowly

Author: Polish carol; Piotrowi Skardze
Composer: Polish carol


Languages (4)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Infant Holy, Infant Lowly”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Infant Holy, Infant Lowly” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Polish (Original Language)

W żłobie leży

Śpiewnik Dla Dzieci (2018), p. 24

Arranger: Darwin Wolford

1. W żłobie leży, któż pobieży Kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, Dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie Jako Panu naszemu!

2. My zaś sami z piosneczkami Za wami pospieszymy, A tak tego Maleńkiego Niech wszyscy zobaczymy, Jak ubogo narodzony, Płacze w stajni położony, Więc Go dziś ucieszymy.

English

1. Infant holy, Infant lowly, For His bed a cattle stall; Oxen lowing, little knowing, Christ the Babe is Lord of all. Swift are winging angels singing, Noels ringing, tidings bringing: Christ the Babe is Lord of all.

2. Flocks were sleeping, shepherds keeping Vigil till the morning new Saw the glory, heard the story, Tidings of a Gospel true. Thus rejoicing, free from sorrow, Praises voicing, greet the morrow: Christ the Babe was born for you.