Fair Is Creation

Author: Bernhard Severin Ingemann
Composer: Silesian folk song; Schlesiche Volkslieder, 1842


Languages (5)

This song text has been indexed at SingPraises.net in the following languages:Statistics

Most common tunes for “Fair Is Creation”

This chart shows the tunes that are paired with this text most frequently, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If the text appears with the same tune in multiple editions or translations of the same hymnbook, it is only counted once.


Appearances of “Fair Is Creation” over time

This timeline shows which tunes have been used with this text over time, in hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.


Representative lyrics

Danish (Original Language)

1. Dejlig er jorden, prægtig er Guds Himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Gennem de favre riger på jorden gå vi til paradis med sang.

2. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang; aldrig forstummer tonen fra Himlen i sjælens glade pilgrimssang.

3. Englene sang den først for markens hyrder, skønt fra sjæl til sjæl det lød: Fred over jorden! Menneske, fryd dig, os er en evig Frelser fød.