Господи, благослови

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Господи, благослови / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee ere we part

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Господи, благослови
, 99


1. Господи, благословида се учим в’този час.Словото Си посадиТи завинаги във нас.
2. С’устрема на младосттав’пътя верен да вървим.Твойта воля да е в’нас –дай ни сила, Господи.
3. Отче свят и милостив,в’служба праведна, добранека да намерим нийсмисъл нов на радостта.
4. Греховете ни прости,от съблазни ни пази.Да живеем, помогни,свят живот за Тебе ний.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Господи, благослови

, 99

Arr.: Ebenezer Beesley