Бъди със мене, Господи

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Бъди със мене, Господи / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me, ’tis eventide! The day / Abide with me; ’tis eventide

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Бъди със мене, Господи
, 104


1. Бъди със мене, Господи,настъпва вечерта.Денят угасва и сегавиж сенки на нощта.Скъп гост във моетосърце и в’моя дом бъди.
[Chorus]Спасителю мой, тази нощ със мене остани.Спасителю мой, тази нощ със мене остани.
2. Бъди със мене, Господи,настъпва вечерта.Сърце си чувствам как гориот Твоите слова,за тези искрени словаТеб търся, Господи.
3. Бъди със мене, Господи,настъпва вечерта.Когато Ти не си до мен,аз нямам светлина.От тъмнината на светабоя се, Господи.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Бъди със мене, Господи

, 104