Ще следвам Божия план

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Ще следвам Божия план
, no. 86


Животът е дар и план има той,започнах го още в’небесния дом.Избрах таз земя мой любящ дом да ми еи търся аз Бог от рождение.Аз ще следвам Божия план,в’любовта ще живея пак.Моля се и служа паквсе по пътя аз да вървя.Щастлив да съм аз тук сегаи там пак със Отца.

Ще следвам Божия план

, no. 86