Сборник детски песни

Сборник детски песни

Сборник детски песни на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни

Children’s Songbook, Bulgarian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2014. Only known edition. 117 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Моят Небесен Отец (Return to top)
2.
Чедо на Бога съм
4.
Децата по целия свят
6.
Детска молитва
8.
Аз знам, че Бог е жив
9.
Благодаря, мили Отче
10.
Благоговея пред Теб, Татко
11.
Скромно и тихичко
12.
Почитта е любов
13.
Ще съм почтителен
14.
Може ли малко дете?
15.
Татко Небесен, благодарим Ти
16.
Моят Небесен Отец ме обича
18a.
Да сме здрави и силни (Пеене в кръг)
18b.
Прекланяме глави
Спасителят (Return to top)
20.
Той изпрати Своя Син
22.
Когато Иосиф тръгна за Витлеем
24.
Звезди блещукат във нощта
25.
Някога във скромен обор
26.
Далече във ясла
28.
Приспивна песен на Мария
30.
Тихичко, мой малък
32.
Рождество Христово
34.
И Исус някога бил е малко дете
35.
Чета чудни разкази от древността
36.
О, разкажи ми за Исус
37.
Исус, наш приятел любим
38.
Исус иска лъч слънчев да бъда
39.
Исус казва ни да обичаме всеки
40.
Да бъда като Исус
42.
Аз чувствам любовта на Спасителя
44.
Исус възкръсна
45.
Живее ли Исус отново?
46.
Когато Той се върне пак
48.
Църквата на Исус Христос
Евангелието (Return to top)
50.
Вяра
52.
Татко, бъди с мен!
53.
Когато се кръстя
54.
Кръщението
56.
Светият Дух
57.
Златна пролет е сега
58.
Следвай пророка
60.
Възстановено е свещеничеството!
61.
Златните плочи
62.
Разкази от Книгата на Мормон
63.
Книгите в Книгата на Мормон
64.
Смелостта на Нефи
66.
Търси, мисли и моли се
67.
Търсете Господ отрано
68.
Божиите заповеди спазвай!
70.
Учи ме да ходя в светлина
71.
Бърз, послушен съм
72.
Аз искам да живея съгласно Евангелието
73.
Подари ми Бог чудесен храм
74.
В обич живейте
75.
Кажи ми, скъпи Господи
76.
Където любовта цари
78.
Ще ходя с Теб
80.
Предан бъди
81.
Правдата пази!
82.
Избери правилния начин
83.
Доброто започва от мен
84.
Като светеща звезда съм
85.
Ще бъда смел
86.
Ще следвам Божия план
88.
Подготвен млад мъж
90.
Аз искам мисионер да съм сега
91.
Знам, призован ще съм на мисия
92.
Ще занесем на света Неговата истина (Армията на Еламан)
94.
От небесния ни Цар избрани
96.
Блести, светлина!
Дом и семейство (Return to top)
98.
Заедно семействата могат да са във вечността
99.
Да видя храма, искам
100.
Семейна история да направим
101.
Семейна молитва
102.
Защото любов цари
104.
Щастливо семейство
105.
Събота
106.
Най-свято име
107.
Мамо, обичам те!
108a.
Мила мамо
108b.
Щастливи сме, когато помагаме
109.
Разхождам се често
110.
Татко у дома щом се прибере
111.
Татко, моят приятел
112.
Моята баба
113.
Когато дядо дойде
114.
Пей по пътя към дома
Развлечения и дейности (Return to top)
116.
“Давай”, казва малкото поточе
117.
Дъжд вали навсякъде
118.
Цъфнали пуканки
119.
Малки семенца бързо се събуждат
120.
Какво правиш през лятото?
121.
Имахме си снежен човек
122.
Светът е прекрасен
123.
Светът е любящ
124.
Извиси гласа си и запей
125.
Ако ти щастлив си
126.
Моите две мънички ръце
127.
Свръзки здрави
128.
Усмивките
129a.
Глава, раменца, коленца, пръсти на крачка
129b.
Весело е и забавно
130.
Здравей, песен!
131.
Нашите най-важни цветове
132.
Мъдрият мъж и глупавият мъж
133.
Имал си рожден ден (Пеене в кръг)
134.
Честит рожден ден!
Избрани песни (Return to top)
136.
Песен за ръчната количка
137.
И децата пионери пяха, докато вървяха
138.
Пионер да си!
139.
От Бога ангел
140.
Великденска осанна
142.
За ръце се държим
144.
Моите добри дела
146.
Да бъда кръстен
147.
Когато Исус бе кръстен
148.
Възстановената истина

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video