В утрото на Милениума

English: Softly Beams the Sacred Dawning

First line: В утрото на Милениума / Softly beams the sacred dawning Of the great / Softly beams the sacred dawning

Original language: English

Words: John Jaques
Music: J. Spencer Cornwall


В утрото на Милениума
, 40


1. В’утрото на Милениумазасия свещена зора.На светиите тя казва:Близо, близо е деня,близо, близо е деня.
2. И струят от извори вечниот жива светлина лъчинад сияещи от радостмощни, горди планини,мощни, горди планини.
3. Бързо бягат облаци мрачнии оттеглят се мъгли.Огънят небесен мракаи тъмата победи,и тъмата победи.
4. Дивната епоха, когатонад света ще цари покой,идва бързо и Израилще благослови пак Той,ще благослови пак Той.

X:56 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/8 K:Db F3 G A2 d2 | ce dB B2 A2 | yy

В утрото на Милениума

, 40