Могъща крепост, Боже наш

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Могъща крепост, Боже наш / Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God, A tower of strength

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Могъща крепост, Боже наш
, 44


Могъща крепост, Боже наш,и наша си закрила.Опора здрава, Боже наш,надмогваш злата сила.Ти злото победи,от ада ни спаси.Със мощ и благодаттук всичко сътвори.Навеки ще царуваш Ти.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Могъща крепост, Боже наш

, 44