Теб почит и хвала

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: Царю наш, Изкупител, Теб почит и хвала / All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Теб почит и хвала
, 52


1. Царю наш, Изкупител, Теб почит и хвала.Осанна! Звънко пеят днес Твоите чеда.Давидов Сине славен и на Израил Цар,във името на Господ благословен наш Цар.
2. Теб ангели прославят във светли небеса,създанията земни повтарят песента.Със палми Те приветства еврейският народ.Днес славим Те със песен, о, наш възлюбен Цар.
3. За Тебе химни пяха – Ти страда наскърбен.Сега Те славим с’песни, в’небето възвисен.Любов гореща носим във своите сърца,Ти приеми я, наш свят, добър и мъдър Цар.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Теб почит и хвала

, 52