Pag-ampo mao ang Sinsero nga Tinguha sa Kalag

English: Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

First line: Pray’r is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered / Pray’r is the soul’s sincere desire / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or / Prayer is the soul’s sincere desire, Uttered or unexpressed / Prayer is the soul’s sincere desire

Original language: English

Words: James Montgomery
Music: George Careless


Pag-ampo mao ang Sinsero nga Tinguha sa Kalag
, 87


1. Pag-ampo mao ang sinsero,Nga tinguhas kalag,Bisan kon di mapahayagSa dughan mosanag.
2. Pag-ampo dalas nagbakho,May luhang mitulo,Mohangad sa kahitasanAng Dios makaplagan.
3. Pag-ampo tamis ngapulongSa batang litukon;Pagampo tamis awitonAlang sa halangdon.
4. Pag-ampo mahinungdanon,Sa mga Kristohanon,Dihas iyang kamatayon;Nagampo gihapon.
5. Pag-ampo sa naghinulsol,Nagbag-o, nagbasol,Anghel nanagsinggit sila“Nag-ampo na siya!”
6. Pag-ampo Santos naghiusaPulong buhat nila,Sa Anak ug sa AmahanPag-abin napalgan.
7. Di lang sa yuta ang pag-ampo:Hangyos Espiritu,Jesus nangayos AmahanAlang sa katawhan.
8. Ikaw among agianan,Ngadto sa Amahan!Imong gihimong pag-ampo;Dios namo itudlo.

X:145 Q:1/4=96 M:3/4 L:1/4 K:D d A B | A2 F | (A G) E | D3 | E F B | A2 ^G | A2 yy

Pag-ampo mao ang Sinsero nga Tinguha sa Kalag

, 87