Ubani Ako!

English: Abide with Me!

First line: Abide with me! fast falls the eventide; The darkness / Abide with me! Fast falls / Abide with me! / Abide with me! fast falls the eventide / Abide with me—fast falls the eventide

Original language: English

Words: Henry F. Lyte
Music: William H. Monk


Ubani Ako!
, 97


1. Ubani ko! kay nagkangitngit na;Ang kagabhion nagkalawom na!Kon napakyas ang uban pagtabang,Tabangi ko ug ubani ako!
2. Ang panahon molabay lang dayon.Ang kalipay sa yuta palabyon.Tanan nga nausab nakita ko;Ikawng di mausab, ubani ko!
3. Ikaw kanunayng gikinahanglan.Pagbuntog sa gahum sa dautan?Kinsay makagiya sama nimo?Sa dagum, hayag, Dios ubani ko!

X:166 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/4 K:Eb G2 G F | E2 B2 | c B B A | G4 | G2 A B | c2 B2 | A F G =A | B4 | yy