Ang Anghel Paminawa!

English: Hark! The Herald Angels Sing

First line: Hark! the herald angels sing / Hark! the herald angels sing, “Glory to the newborn King!” / Eis dos anjos a harmonia / Hark! the herald angels sing Glory to the newborn / Hark! the herald angels sing, Glory

Original language: English

Words: Charles Wesley
Music: Felix Mendelssohn


Ang Anghel Paminawa!
, 128


1. Ang anghel paminawa!Nga nagawit kaniya!Nga natawo sa yuta,Ang tanan nanagmaya!Paglipay kanasuran;Duyog sa kalangitan;Gisangyaws manga anghelNga si Kristo natawo!
[Chorus]Ang anghel paminawa!Nga nagawit kaniya!
2. Ang Prinsipe natawo!Anak sa Kamatarung!Kinabuhi ang dala,Sa pagkabanhaw niya.Himaya gibiyaan,Nga di mamatay tanan;Aron kita mabanhaw,Nga pagusab matawo.

X:209 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:F C F F3/2 E/ | F A (A G) | c c c3/2 B/ | A G A2 | yy

Ang Anghel Paminawa!

, 128