Paminaw, Tanang Kanasuran!

English: Hark, All Ye Nations!

First line: Sehet, ihr Völker, Licht bricht heran! / Hark, all ye nations!

Original language: German
Original title: Sehet, ihr Völker!

Words: Louis F. Mönch
Music: George F. Root


Paminaw, Tanang Kanasuran!
, 164


1. Paminaw, tanang Kanasuran!Tingog gikan sa kalangitan!Kamatuoran gibalik na:Busa maglipay ta!
[Chorus]Gikan sa langitnon nga tronoNagadanag ang ebanghelyo!Sama sa adlaw ang kahayagSa tanan nagbanwag.
2. Nangita diha sa kangitngit;Sila nagpaabut sa hingpit.Miabut nang kamatuoran.Dinhis kalibutan!
3. Pinili sa Dios pagserbisyo,Sa tanang yuta’g manga tawo,Balaan nga pulong gitudlo,Katarung ang tuyo.

X:264 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 G3/2F/ D2 F2 | B2 c3/2B/ G4 | A2 A3/2B/ c2 d2 | B2 A3/2G/ F4 | yy

Paminaw, Tanang Kanasuran!

, 164