Pangayo sa Dios

English: Ask of God

First line: Naingnan, na ka’g daghan, Nangita bisan asa / You’ve been told so many things

Original language: English

Words: Nik Day
Music: Nik Day