Kutang Malig-on ang Atong Dios

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Kutang Malig-on ang Atong Dios
, 34


Kutang malig-on atong Dios,Kaligong walay pagkupos.Gamhanang katabang ang Dios,Buntugong manga pagantus.Giluwas tang tanan.Gikas Pagkapukan.Labaw nga gamhanan.Mugna Niyang tanan.Magmando sa kahangturan.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Kutang Malig-on ang Atong Dios

, 34