Tanan nga Pagdayeg ug Himaya

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Tanan nga Pagdayeg ug Himaya
, 35


1. Tanang pagday’g himayaKanimo O, Hari,Pagday’g sa manga bataHosana gisubli.Ang Hari sa Israel ka,Anak nga Halangdon,Nga sa Dios gipadala,Haring Balaanon.
2. Panon sa manga anghelNanagday’g Kanimo,Mortal ug tanang butangNga imong gilalang.Ang katawhang HebreoMidayeg kanimo;Gugma ug pagday’g namoIhalad kanimo.
3. Sa imo nga kasakit,Pagdayeg giawit;Gihimaya ka karon,Tingog namo dakon.Gidawat mong day’g nila;Ug ang among gugma,Maayo kalipay mo,Hari sa kaayo.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Tanan nga Pagdayeg ug Himaya

, 35