Aadam-ondi-Ahman

English: Adam-ondi-Ahman

First line: This earth was once a garden place / This earth was once a glorious place / This world was once a garden place / This earth was once a garden place, with all her glories common / This earth was once a garden place, With all / This land was once a glorious place

Original language: English

Words: William W. Phelps
Music: Anon.


Aadam-ondi-Ahman
, 27


1. Kord maailm oli kaunis aedning kõik seal rahus elan’d.Ja inimkond kõik vennad, õed,koos Jeesusega möödus aeg.See Aadam-ondi-Ahman.
2. Seal Eenok Jumalaga käis,ei vaevan’d mammon teda.Ja Siion levis üle maaning inglid käisid rahva seas.See Aadam-ondi-Ahman.
3. Ja õnnistatud ta põllumaad,nii viljakad ja suured.Ta kuulsus levis üle maa,seal oli rahu, puhkus hea.See Aadam-ondi-Ahman.
4. Kui aeg meil elu sellist toob,kui Päästja taas kord tuleb.Ja kogu maailm õide lööbja meile kodu uue loob.Kui Aadam-ondi-Ahman.

X:49 Q:3/8=56 M:6/8 L:1/8 K:Eb E | E2 E G2 F | E3/2F/G B,2 B, | E2 E G2 F | F E2- E2 yy