Kiriku lauluraamat

Kiriku lauluraamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lauluraamat

Hymns, Estonian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 201 songs.

1985, 1998, 2002. Book © 1998 Intellectual Reserve, Inc. English approval: 11/02.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Taastamine (Return to top)
1.
Nüüd koidab päev

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Jumala Vaim

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Me rõõmu ja joovastust tunneme aina

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Igavene tõde

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

5.
Seal kõrgel mäe peal

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

6.
Iisraeli Päästja

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
Iisrael, Iisrael, Looja kutsub

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

8.
Tulge, rõõmustage

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Come, Rejoice

9.
Üks ingel taevastest

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

10.
Suurt rahu toob Ta sõna hea

Words: Mary Ann Morton Walker

Music: Alfred M. Durham

Other versions of this song:
Sweet Is the Peace the Gospel Brings

11.
Oo, ärka unest, virgu sa!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Awake, Ye Saints of God, Awake!

12.
Taas kostab taevast Isa hääl

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
The Voice of God Again Is Heard

13.
Tänu, Looja, Sul’ prohvetite eest

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

14.
Jumal vägev, Jumal hea

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

15.
Tule prohveti häält kuulama

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

16.
Prohvet, me sinu eest palvetame

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

17.
Prohvetit õnnista

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

18.
Joseph Smithi esimene palve

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

19.
Au olgu mehel

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

20.
Üks vaene kurblik rännumees

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

21.
Tulge, kõik pühad

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

22.
Mind igavesse ellu juhata

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lead Me into Life Eternal

23.
Usk igal sammul

Words: K. Newell Dayley

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Faith in Every Footstep

24.
Kiitus kaitsva kalju eest

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

25.
Las Siion tõuseb kaunina

Words: John A. Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

Other versions of this song:
Let Zion in Her Beauty Rise

26.
Taas koidab hommik me Siioni üle

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

27.
Aadam-ondi-Ahman

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

Other versions of this song:
Adam-ondi-Ahman

28.
Au ja hiilgust sulle toovad

Words: John Newton

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Glorious Things of Thee Are Spoken

29.
Siionist nüüd laulgem

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Other versions of this song:
We Will Sing of Zion

30.
Tule, hiilgav tõotuspäev

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come, Thou Glorious Day of Promise

31.
Tulge, lapsed Issanda

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

32.
Oh tule, Kuningas

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

33.
Sa laula, rõõmusta

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

34.
Laulgem nüüd kiitust Jumalal’!

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

Not available due to copyright restrictions.

35.
Kostku kiitus Issandal’

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Raise Your Voices to the Lord

Kiitus ja tänu (Return to top)
36.
Sellel õnne, rõõmu päeval

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

37.
Au olgu Jumalal

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

38.
Jumal on vägev kindlus meil’

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

39.
Kõik hiilgus, au ja kiitus

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

40.
Ma tahan laulda Issandal’

Words: Johann J. Schütz

Music: Bohemian Brethren’s Songbook

Other versions of this song:
Sing Praise to Him

41.
Jumalat kiitke

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

42.
Isade Jumal, kelle vägevus

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

43.
Samm edasi

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

44.
Juhata meid, suur Jehoova

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

45.
Kui pühadel

Words: William Walsham How

Music: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
For All the Saints

Not available due to copyright restrictions.

46.
Isade usk

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

Other versions of this song:
Faith of Our Fathers

47.
Jumal on ju armastus

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

48.
On usk meile kalju

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

49.
Kui vägev Sa

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

50.
On Issand mu valgus

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

51.
Kuula, Isa, kuis kõlab laste hüüd

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

52.
Maa ja ilma ilu eest

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

53.
Tänupalve

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

54.
Tulge Loojat tänama

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

55.
Nüüd täna Jumalat

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

Other versions of this song:
Now Thank We All Our God

56.
Kallis laps, on Jumal ligi

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

Palve ja palumine (Return to top)
57.
Läkita valgus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

58.
Sind vajan, Issand, ma

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

59.
Tule, õnnistuste Läte

Words: Robert Robinson

Music: John Wyeth

Other versions of this song:
Come, Thou Fount of Every Blessing

60.
Jumal, Sul’ lähemal’

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

61.
Jeesus, minu hinge arm

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

Other versions of this song:
Jesus, Lover of My Soul

62.
Lunastaja, kallis Päästja

Words: Horatio R. Palmer

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Precious Savior, Dear Redeemer

63.
Jeesus, Päästja, juhata

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

Other versions of this song:
Jesus, Savior, Pilot Me

64.
Õnnistust too

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
God Speed the Right

65.
Issand, näe, tõusnud on raju

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

66.
On Issand mu karjus

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

67.
Viib Issand haljal’ aasal’ mind

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

Other versions of this song:
The Lord My Pasture Will Prepare

68.
Kindel Kalju

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

Other versions of this song:
Rock of Ages

69.
Me Päästja arm

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

70.
Järgnege mulle

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

71.
Sind kutsub Jeesus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

72.
Vaiki, mu hing

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

73.
Kui õrnalt käsib meid

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

74.
Raske on tee

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

75.
Kes Päästjat armastab

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

76.
Kui usk jääb püsima

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

77.
Kust leian lohutust?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

78.
Ole alandlik

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

79.
Mul pühadust anna

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

80.
Taevane Isa

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

81.
Laul, nüüd kõla kogu väes

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

82.
Kristust usun ma

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

83.
Mu Lunastaja elab

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

84.
Mu Lunastaja elab, tean

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

85.
Tunnistus

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

86.
Kas sa palvetad?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

87.
Jeesus, kui mõtlen Sinule

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

88.
Hea palvetund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

89.
Las meid juhib Püha Vaim

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

90.
Vaikne palve

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

91.
Palve on hinge siiras soov

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

92.
Mu Jumal ja mu Kuningas

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

93.
Iga kastepiisk, mis taevast langeb

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

94.
Jumal olgu ikka sinuga

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

95.
Lahkudes Sind palume

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

96.
Lahkudes nüüd laulgem

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

97.
Kas meil ei põlen’d süda sees

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

98.
Päev on läinud looja

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

99.
Vaikselt hääbub päevakiir

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

100.
Issand, õnnista me hinge

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

101.
Jää minuga, on õhtuaeg

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

102.
Jää minuga!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

103.
Mu süda, ärka üles

Words: Paul Gerhardt

Music: Folk hymn

Arr.: Cyrillus Kreek

Other versions of this song:
Awake, My Heart

Sakrament (Return to top)
104.
Kui sakramenti võtame

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
As Now We Take the Sacrament

105.
Isa, palvet kuula Sa

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

106.
Kui vett ja leiba võtame

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

107.
Alandlikult palvetame

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

108.
Isa taevas, me usume

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

Other versions of this song:
Father in Heaven, We Do Believe

109.
Oo, Isa, meie Looja!

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

110.
Jeesus, me Kuningas

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

111.
Nüüd Jeesusele kõlab laul

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

112.
Alandlikult kummarda

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

113.
On meil meeles Sinu ohver

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
In Remembrance of Thy Suffering

114.
Nad naelutasid ristile

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

115.
Jumal meid nõnda armastas

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

116.
Et meeles Ristilöödu meil

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

117.
Suur Lunastaja sureb, näe

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

118.
Ta suri, meie Päästja suur

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

Other versions of this song:
He Died! The Great Redeemer Died

119.
Oo, Jeesuse halastuses leian varju ma

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

120.
Viib linnast välja mäele

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

121.
See tarkus suur ja armastus

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

122.
Jeesus sündis vaikuses

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Ülestõusmispühad (Return to top)
123.
Ta on tõusnud!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

124.
Jeesus Kristus on üles tõusnud

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Jõulud (Return to top)
125.
Rõõm kogu maal

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

126.
Oh, tulge, kõik usklikud

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

127.
Karjased, oh öelge meile

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

128.
Püha öö

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

129.
Kord Taaveti linnas

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

Other versions of this song:
Once in Royal David’s City

130.
Kui Jeesuslaps sündis

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

131.
Kui saabub selge südaöö

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

132.
Oo Petlemm, väike linnake

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

133.
Kuula, kõlab ingli hääl

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

134.
Ääretu Juudamaa väljade peal

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

135.
Esimesed jõulud

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Other versions of this song:
The First Noel

136.
Kord kostis jõulukella hääl

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Other versions of this song:
I Heard the Bells on Christmas Day

Muud teemad (Return to top)
137.
On Issand mulle andnud kõik

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

138.
Päästja, Sind järgides

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

139.
Marsime nüüd hiilgusesse

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

140.
Karjase südames kallid

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

141.
Kas ma kedagi täna ka aitasin?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

142.
Sa valget päeva püüa

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

143.
Täna päike särab südames

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

144.
Kui sul päike südames

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

145.
Kui paistab veel päike

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

146.
Pilla päikest

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

147.
Öelgem teistele tihti häid sõnu

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

148.
Õigesti tee

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

149.
Vali õige

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

150.
Jehoova, Sinu päralt maa

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

151.
Loetle oma õnnistused

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

152.
Me õnnistuste jagaja

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

153.
Üheskoos edasi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

154.
Kristus juhib väge

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

155.
Kutsutud teenima

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

156.
Värvatud meid kõiki

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

157.
Kuninglik sõjavägi

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

158.
Tule aita teha tööd

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

159.
Kümme tuhat leegioni

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Like Ten Thousand Legions Marching

160.
Usule truud

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

161.
Me viimse aja noored Siionis

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

Other versions of this song:
As Zion’s Youth in Latter Days

162.
Oo, me Kalju ja me Pääste

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
O Thou Rock of Our Salvation

163.
Iisraeli lootus

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

164.
Sa mine usus, kuuluta

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

165.
Kuulake, rahvad!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

166.
Oo tõuse, Jumal

Words: William Hurn

Music: John Darwall

Other versions of this song:
Arise, O God, and Shine

167.
Aeg peagi on ümber

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

168.
Kui võimas ja hea

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

169.
Lä’en sinna, kus soovid Sa

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

170.
Tõe ja armu sõnad

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

171.
Mis on tõe hind?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

172.
Vaimus tõde tunnetame

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

173.
Raudkäsipuu

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

174.
Kui ma uurin pühakirju

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

175.
Pühapäev on kätte jõudnud

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

176.
Vaimuga mul õpetada aita

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

177.
Kui saaksid Kolobile minna

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
If You Could Hie to Kolob

Not available due to copyright restrictions.

178.
Tõuske, pühad, templis käige

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

179.
Kui kaunid Sinu templid

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
How Beautiful Thy Temples, Lord

180.
Pööra süda

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

181.
Oo, mu Isa

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

182.
Kui keegi südant soojendab

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

183.
On kodus arm

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

184.
Oo arm, mis Poega ülendab

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

185.
Taevalik kodu maa peal

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

186.
Taevaisa lapsed

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

Lastelaulud (Return to top)
187.
Igavene pere

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

188.
Olen Jumala laps

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

189.
Mu Isa elab, tean

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

190.
Pidage käske

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

191.
Õpeta kõndima valguses mind

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

192.
Taevavalgus

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

193.
Meid saadab Jumala hool

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

194.
Pühade lapsed

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

195.
Armastage üksteist

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

Naistelaulud (Return to top)
196.
Kui Siioni õed (naised)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

Meestelaulud (Return to top)
197.
Te, Iisraeli vanemad (Mehed)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

198.
Nüüd tõuske Jumalas (Meeskoor)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

Other versions of this song:
Rise Up, O Men of God

199.
Kõik, keda kutsutakse Päästjat teenima (Mehed)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

200.
Kõik Looja pojad (mehed)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

201.
Särab Isa armu valgus (Meeskoor)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
Brightly Beams Our Father’s Mercy


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video