Sa Totoka Ko Saioni

English: Let Zion in Her Beauty Rise

First line: Let Zion in her beauty rise; Her light begins to shine / Let Zion in her beauty rise / Arise, oh Zion

Original language: English

Words: John Adam Granade; Edward Partridge
Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784


Sa Totoka Ko Saioni
, 24


1. Sa totoka ko SaioniRaramakaserauSavolekamainagaunaLagilagikoyaVunautakimerakilaKavakavakarauVeitalakei KarisitoEnadelanio.
2. UvucanadavuikoulaMerogoyawatuKovuravuramekilaNaveimatanituKo JisuenalesumaiEnaiukuukuMemaivakabulaikedaNamecamerawai.
3. QaivakaceguyanituParofisaitakiNidalewatukei JisuNavuravuragaSagaunataleitukoyaMeusabauvakarauSaionimeulewenagaKatawamudutu.

X:41 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/4 K:Bb F | B A/G/ F B | D E F F | G/A/ B c c | d3 yy

Sa Totoka Ko Saioni

, 24