Na Luna I Wae Ia

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Na luna i wae i a, E hana no Iesu / Ye who are called to labor and minister for God / Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

Na Luna I Wae Ia

, 115

Trans.: E. W. Pierce