Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj

English: Today, While the Sun Shines

First line: To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will / Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj
, 105


1. Hnub no, thaum tseem tshav ntuj, rau siab ua num;Hnub no ua siab ntev ua nej txhua txoj hauj lwm.Hnub no thaum noog tseem quaj, txhob txhawj dab tsiLub neej thiab ntiaj teb yeej muaj txiaj ntsim.
[Chorus]Hnub no, hnub no, rau siab ua num;Hnub no, hnub no, ua nej tes hauj lwm.Hnub no, hnub no, thaum tseem muaj zog;Cia li npaj rau tag kis, ua hauj lwm hnub no.
2. Hnub no, nrhiav tej yam muaj nqi tshaj nyiaj kub;Nyob hauv pab yaj no nrhiav tau kev kaj siab lug.Hnub no, nrhiav tej hlaws ci hauv neeg lub siab;Thaum peb ua hauj lwm xaiv qhov zoo cia.
3. Hnub no, nrhiav kev tsim txiaj, kev zoo, qhov tseebLos ua nej lub nqi zog nyob hauv nej lub neej.Hnub no thaum tseem ciaj sia, coj kom ncaj ncees.Rau siab ntsuj ntso thiab yeej mob siab ntseeg.

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Hnub No, Thaum Tseem Tshav Ntuj

, 105