Bože, prije rastanka

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings / Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Bože, prije rastanka
, 92


1. Bože, prije rastanka,blagoslovi učenja.Usadi ih u srca,da ostanu sa nama.
2. Nevini u mladostizakon ćemo slijediti.Vodi nas ka istini.Daj nam snage sada ti.
3. Oče, pun si milosti,dok za tebe radimo,služeći u radostizadovoljstvo nađimo.
4. Oprost mi te molimo,snagu protiv slabosti.Pomozi da živimosvi u tvojoj svetosti.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Bože, prije rastanka

, 92

Arr.: Ebenezer Beesley