Dođite, sveci

English: Come, Come, Ye Saints

First line: We’ll make the air with music ring / Come, come, ye saints, no toil nor labour fear / Come, come, ye Saints, no toil nor labor fear / We’ll find the place / Come, come, ye saints, no toil / Come, come, ye Saints / Come, come ye Saints, not toil nor labor fear / Come, come, ye Saints, no toil or labor fear

Original language: English

Words: William Clayton
Music: English folk song


Dođite, sveci
, 16


1. Dođite, sveci, nek ne plaši radradosno naprijed sad.Mada taj put vam težak izgleda,milost će pratit ga.Ako brige sve odagnamo,u radu sad ustrajemotad radost srce prožet ćeDobro je! Dobro je!
2. Zar ćemo plakat misleć teško je?Ne, to ne! Dobro je!Zar ćemo život vječni čekati,a sad boj izbjeći?Bok opašimo i hrabro sad,naš Bog će uvijek bit’ uz nasa priča ova reći ćeDobro je! Dobro je!
3. Na zapadu nas čeka novi domšto nam ga spremi Bog,tamo će progon nama biti stranblagoslov svima dan.Pjesmom svojom slavit ćemo Boga,Kralju svome klicatia riječi sve kazivat ćeDobro je! Dobro je!
4. A umremo li nedovršiv put,sretan dan! Dobro je!Slobodni tad od tuge bit ćemos pravednim stat ćemo!A poživimo li vidjetikad sveci mir će dobiti,tad pjesma naša reći ćeDobro je! Dobro je!

X:30 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:G G2 G3/2A/ B3 G | FG AB c4 | yy

X:326 Q:1/4=84 M:4/4 L:1/8 K:C clef=treble-8 c2 c3/2d/ e3 c | Bc de f4 | yy