Sva slava, čast i hvala

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Sva slava, čast i hvala
, 32


1. Sva slava, čast i hvala,Otkupitelju naš!Odzvanjaju hosanesa dječjih usana.Ti Izraela Kralj si,ti Davidov si Sin,u Božje ime stižeš,Kralj blagoslovljeni.
2. Zbor anđeoski slavite na nebesimai sve što Bog je stvoriona to uzvraća.Hebreji palme nosećpred tobom pođoše;sad slavu, ljubav, pjesmeti naše primi sve!
3. Pred tvoju muku tebisu hvale davali;sad uzvišenom mi biti pjesme skladali.Prihvati našu ljubavko hvale njihove,ti koji dobro voliš,o, Kralju dobrote.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Sva slava, čast i hvala

, 32