ឱ! អស់ធម្មជាតិនៃព្រះយើងអើយ

English: All Creatures of Our God and King

First line: Созданья Бога и Царя / All creatures of our God and King, Lift up your voice / All creatures, worship God most high! / All creatures of our God and King / All creatures of our God and King / Oh, criaturas del Señor / Vous créatures du Seigneur

Original language: English

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)
Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623


ឱ! អស់ធម្មជាតិនៃព្រះយើងអើយ
, 24


១. ឱ!អស់ធម្មជាតិនៃព្រះយើងអើយចូរកុំកន្តើយឡើយរូមគ្នាច្រៀងហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!សុរិយាពណ៌មាសភ្លឺចែងចាំងដួងព្រះចន្ទជះរស្មីស្រទន់ហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!
[Chorus]ហាលេលូយ៉ា!ឱ!យើងច្រៀងហាលេលូយ៉ា!
២. ខ្យល់វាយោអ្នកបក់ផាត់យ៉ាងខ្លាំងពពករសាត់ពេញផ្ទៃវេហាហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!ព្រឹកព្រាងថ្ងៃថ្មីសែនអំណរក្រៃស្បៃពេលរាត្រីបន្លឺសំនៀងហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!
៣. ទន្លេថ្លាឆ្វង់ហូរមិនចេះដាច់ប្រគំជាបទថ្វាយស្ដេចសូគ៌ាហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!អណ្ដាតភ្លើងខ្មួលខ្មាញ់ឆេះបំភ្លឺ​ផ្ដល់​ជា​ពន្លឺ​នឹងភាព​កក់ក្ដៅហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!
៤. ឱ! ព្រះធរណី​ដ៏​ស្រស់​ឥត​បីផ្ដល់​ពរជ័យ​យើង​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!បុប្ផា និង​ផល្លា​ក្នុង​ចម្ការចូរ​បង្ហាញ​សិរី​រុង​រឿង​ខ្លួនហាលេលូយ៉ា!ហាលេលូយ៉ា!

X:62 Q:1/2=76 M:3/2 L:1/4 K:Eb E2 | E F G E G A | B4 yy

ឱ! អស់ធម្មជាតិនៃព្រះយើងអើយ

, 24

Arr.: Ralph Vaughan Williams