រាល់​សិរីក្ដីស្ងើចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


រាល់​សិរីក្ដីស្ងើចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​
, 29


១. រាល់សិរីក្ដីស្ងើចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ព្រះប្រោសលោះនិងស្តេចដែលកូនចៅច្រៀងមិនចេះដាច់បទហូសាណាផ្អែមល្ហែមទ្រង់ជាស្តេចនៃអ៊ីស្រាអែលបុត្រានៃហ្លួងដាវីឌយាងមកក្នុងនាមព្រះអម្ចាស់ជាស្ដេចជាអង្គមានពរ។
២. អមដង្ហែរក្រុមពួកទេវតាសរសើរទ្រង់គង់ស្ថានខ្ពស់ដល់មនុស្សលោកនិងគ្រប់អ្វីៗបានបង្កើតគ្រប់សារពើរប្រជារាស្ត្រនៃសាសន៍ហេព្រើររកទ្រង់ដោយដៃទទេការស្ងើចក្តីស្រឡាញ់យើងច្រៀងយើងនៅចំពោះព្រះភក្ត្រ។
៣. ដល់ទ្រង់ជាក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ពួកគេច្រៀងបទសរសើរដល់ទ្រង់យើងបានតម្កើងឡើងយើងបន្លឺចង្វាក់ភ្លេងសូមទ្រង់ទទួលការសរសើរទទួលក្តីស្រឡាញ់យើងដែលរីករាយក្នុងក្តីស្រឡាញ់ស្តេចដ៏ល្អនិងរុងរឿង៕

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

រាល់​សិរីក្ដីស្ងើចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​

, 29