Dieve, prieš išeinant mums

English: Lord, We Ask Thee Ere We Part

First line: Lord, we ask thee ere we part / Lord, we ask Thee, ere we part, Bless / Lord, we ask thee, ere we part, Bless the teachings

Original language: English

Words: George Manwaring
Music: Benjamin Milgrove


Dieve, prieš išeinant mums
, 81


1. Dieve, prieš išeinant mums,gautus mokymus svarbiusįrašyki širdyse,kad išliktų mumyse.
2. Kaip visi geri vaikaiseksime Tavim šventai.Veski mus tiesos keliu,teik stiprybės Tau paklust.
3. O gerasis Tėve mūs,meldžiame, palaimink mus,kad tarnaujantieji Taugautų džiugesio saldaus.
4. Dieve, už klaidas atleisk,į pagundą pult neleisk.Mums padėk kitus paremtir patiems šventai gyvent.

X:153 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:F C C F F | G G A2 | F F B A/G/ | F A G2 | yy

Dieve, prieš išeinant mums

, 81

Arr.: Ebenezer Beesley