Lik su manim, jau vakaras

English: Abide with Me; ’Tis Eventide

First line: Abide with me, ’tis eventide! The day / Abide with me; ’tis eventide! The day is past and gone / Abide with me; ’tis eventide

Original language: English

Words: M. Lowrie Hofford
Music: Harrison Millard


Lik su manim, jau vakaras
, 87


1. Lik su manim, jau vakaras,pasibaigė diena.Tamsos šešėliai driekiasi –naktis apgaubs mane.Brangiausias svečias būk, Tavęsaš laukiu visada.
[Chorus]O, Gelbėtojau, lik šalia,pažvelk – naktis juoda;o, Gelbėtojau, lik šalia,pažvelk – naktis juoda.
2. Lik su manim, jau vakaras.Kai ėjome drauge,liepsnojo meile man širdis,kai šildei ją Dvasia.Kaip gera man Tavęs klausytir nuolat būt greta.
3. Lik su manim, jau vakaras.Bus naktį man ilgu,jei nekabėlsiu su Tavim,kad sieloj būt jauku.Be Tavo dieviškos šviesosnamus užims tamsa.

X:165 Q:1/4=69 M:3/4 L:1/8 K:Eb G2 | G3 G B3/2G/ | G3/2F/ F3 F | A3 A AA | G4 yy

Lik su manim, jau vakaras

, 87