Jūs, pašaukti tarnauti

English: Ye Who Are Called to Labor

First line: Ye who are called to labor / Ye who are call’d to labor and minister for God / Ye who are called to labor and minister for God

Original language: English

Words: Mary Judd Page
Music: Daniel B. Towner


Jūs, pašaukti tarnauti (vyrams)
, 186


1. Jūs, pašaukti tarnauti ir dirbti Dievui mūs,gavote kunigystė, paskirtą Jo žodžiu.Skelbkite gerą žinią tarp žūvančių žmonių,Kristaus malonę, tiesą, išgelbėjimą jų.
2. O, te garbė pasaulio ir siekiai jo tuštijums nesudrumsčia proto – išlikite šventi.Žadinkit liaudį garsiai, ilgai lyg trimitu:„Ruoškitės susitikti, o žmonės, su Dievu!“
3. Nedera jums puikybė, kvailystės, tauškalai,dera kasdieną melstis ir tiesą skelbt džiugiai.Nuolat Guodėjas mokys ir laimins jus didžiai,Kristus bus jūsų draugas lig galo, amžinai.
4. Jums paruošta palaima, tikėjimas stiprus,taip vainikuoti būsit, kaip Dievas nemarus.Neškite į Sionę tas sielas ant pečių,darbo šlovingo vaisiai per amžius džiugins jus.

X:321 Q:3/8=66 M:6/8 L:1/8 K:Bb F=EF B2 F | A G2- G2 G | A2 G E2 G | F6 | yy

Jūs, pašaukti tarnauti (vyrams)

, 186