Mūs Dievas – amžina uola

English: A Mighty Fortress Is Our God

First line: Ein feste Burg ist unser Gott / A mighty fortress is our God / Castillo fuerte es nuestro Dios / A mighty fortress is our God, A bulwark / A mighty fortress is our God, A tower of strength / A mighty fortress is our God, a bulwark never failing / A mighty fortress is our God

Original language: German
Original title: Ein feste Burg ist unser Gott

Words: Martin Luther
Music: Martin Luther


Mūs Dievas – amžina uola
, 31


Mūs Dievas – amžina uola,tvirtovė neįveikiama.Varge pagalba Jis tikra –širdis galinga ir gera.Iš nuopuolio duobiųišgelbsti Jis visus.Juk Jo galia didi –sukūrė viską Jis,ir amžių amžius tai valdys.

X:68 Q:1/4=80 M:4/4 L:1/4 K:D d | d d A/B/ c | d/c/ B HA yy

Mūs Dievas – amžina uola

, 31