Visa šlovė ir gyrius

English: All Glory, Laud, and Honor

First line: All glory, laud, and honor / All glory, laud, and honor to thee, Redeemer, King

Original language: Latin
Original title: Glor­ia, laus, et hon­or

Words: Theodulph of Orleans
Music: Melchior Teschner


Visa šlovė ir gyrius
, 26


1. Visa šlovė ir gyriusTau, Gelbėtojau mūs.Giedojo Tau osanasvaikai mielu balsu.Karalius IzraelioTu, Dovydo sūnus,palaimintas atėjęsmūs Viešpaties vardu.
2. Štai angelų gausybėTau gieda ten aukštai,o žemės mirtingiejijiems pritaria karštai.Kadaise tikintiejiTau mojo šakomis,o šiandien dovanojamTau meilę giesmėmis.
3. Apaštalai prieš kančiągiedojo Tau giesmes.Dabar prieš Tavo sostągiedosime ir mes.Tu priėmei jų liaupses,priimk ir himnus mūs,nes giedame iš meilės,Karaliau malonus.

X:69 Q:1/4=112 M:4/4 L:1/4 K:C C | G G A B | c2 c e | d c c B | c3 yy

Visa šlovė ir gyrius

, 26