Jel steigsimies strādāt!

English: Today, While the Sun Shines

First line: To-day while the sun shines / Today, while the sun shines, work with a will; Today / Today, while the sun shines, work with a will / Today, while the sun shines / To-day, while the sun shines, work with a will

Original language: English

Words: Luella Clark
Music: Evan Stephens


Jel steigsimies strādāt!
, 145


1. Jel steigsimies strādāt, kamēr saule spīd,Lai varētu šodien darbus spēt padarīt!Lai, klausoties putnos, līdzi dzied mums sirds:Dzīve ir skaista, saule spoži mirdz!
[Chorus]Jau šodien steidz čakli darbotiesUn svarīgāko vairs neatliec!Lai gatavs būtu Dievu satikt reiz,Steidz darboties šodien, vēl daudz jāpaveic!
2. Lai meklē jau šodien laimi, prieku sirds,Kas spožāk par visiem zemes dārgumiem mirdz!Ir dvēseles miers par zeltu vērtīgāks.Laicīgi Kristus ganāmpulkā nāc!
3. Kopš jaunības centies šķīsts un patiess būt,Lai debesīs vari slavas kroni sev gūt!Ik dienu, ik brīdi, kamēr vien pukst sirds,Pastāvīgs esi, vienmēr uzticīgs!

X:229 Q:3/8=100 M:6/8 L:1/8 K:G D | D3 G2 A | B3 G3 | (E2 ^D) E2 F | E3- E2 yy

Jel steigsimies strādāt!

, 145