Tas Kungs ir mana gaisma

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


Tas Kungs ir mana gaisma
, 42


1. Kādēļ gan man bīties, kādēļ baiļoties?Tas Kungs ir mana gaisma, Viņš patvērumu sniedz.No grēka Viņš pestī un bēdās mierina —Šī svētā pārliecība gara spēku dāvina.
[Chorus]Tas Kungs — mana gaisma,Viņš — mana līksme un prieks!Tas Kungs mani sargāUn vada gan nakti, gan dien’.
2. Ar ticības skatu cauri mākoņiemArvien es gaismu redzu, kas mirdz pār cilvēkiem.Šī gaisma — mans Glābējs, kas valda augstībā.Kādēļ gan būtu man uz zemes tumsā jāstaigā?
3. Tas Kungs gaismu dod, lai varētu es spētAr Viņa palīdzību līdz galam pastāvēt.Viņš vājības pārklāj ar spēku dievišķuUn svētī, kad es, ticot Viņa vārdiem, paklausu.
4. Mans Glābējs un Kungs ir gaisma spožākā,Ne miņas nav no tumsas Tā Kunga skatienā.Viņš, Ķēniņš, par kuru nav dārgāka nekā.Ar eņģeļiem es godināšu Viņu mūžībā.

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

Tas Kungs ir mana gaisma

, 42