Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!
, 48


1. Mīļie bērni, Dievs ir līdzās,nakt’ un dienu uzmanot,Tie kas pūlas labu darīt,svētības reiz iemantos.Viņš jūs svētīs, Viņš jūs svētīs,uzticību atalgos!
2. Mīļie bērni, nakt’ un dienueņģeļi tur, augstībā,Visu labo, visu ļaunouzcītīgi pieraksta.Esiet šķīsti, tikumīgi!Svētības jūs sagaida.
3. Mīļie bērni, Dievs jūs mācaSvētā Gara vadībā.Klusai Gara balsij klausiet!Sirdi pildīs līksmība.Uzticīgi kalpi esiet,Dievu teicot Ciānā!

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Mīļie bērni, Dievs ir līdzās!

, 48