Би Бурханы зааснаар амьдарна

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Би Бурханы зааснаар амьдарна
, no. 86


Миний амьдрал °Бурхaнаас өгсөн бэлэг.°Амьдрaлын минь °зорилго °тэнгэрээс эхлэлтэй.Дэлхийн энэ сайхан гэртээ ирэхээр сонгосон би.°Төрөхөөс чиглүүлэх °Бурхaны гэрлийг дагана.Би °Бурхaны зааснаар амьдарна.Түүний үг, хайрыг нь мэдэрнэ.Би хичээнэ, би залбирна.Үргэлж Түүний зааснаар явна.Дэлхий мөн тэнгэрт байсан чаз жаргалтай байна би.

Би Бурханы зааснаар амьдарна

, no. 86