Хүүхдийн Дууны Ном

Хүүхдийн Дууны Ном

Children’s Songbook, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 119 songs.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Миний Тэнгэрлэг Эцэг (Return to top)
2.
Би Бурханы хүүхэд
4.
Бүх дэлхийн хүүхдүүд
6.
Хүүхдийн залбирал
8.
Ариун Эцэг минь амьд
9.
Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя
10.
Эцэг минь, би тайван намуухнаар
11.
Даруухнаар, намуухнаар
12.
Хүндэтгэл бол хайр
13.
Даруухан байхыг хичээнэ
14.
Над шиг ийм бяцхан хүүхэд
15.
Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа
16.
Тэнгэрлэг Эцэг минь надад хайртай
18a.
Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)
18b.
Бид толгойгоо бөхийн
Аврагч (Return to top)
20.
Тэр Хүүгээ илгээсэн
22.
Иосеф Бетлехем рүү явахдаа
24.
Одод гялалзаж байв
25.
Эгэл нэгэн малын хашаанд
26.
Тэжээлийн тэвшинд
28.
Мариагийн бүүвэйн дуу
30.
Өө, бяцхан үр минь
32.
Есүс Христийн мэндэлсний дуу
34.
Есүс над шиг хүүхэд байв
35.
Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би
36.
Есүсийн түүхүүдээс яриач
37.
Есүс бидний хайртай найз
38.
Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг
39.
Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм
40.
Би Есүс шиг байхыг хичээнэ
42.
Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг
44.
Есүс амилсан
45.
Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?
46.
Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд
48.
Есүс Христийн Сүм
Сайн мэдээ (Return to top)
50.
Итгэл
52.
Эцэг минь гуйя, надад туслаач
53.
Намайг баптисм хүртэхэд
54.
Баптисм
56.
Ариун Сүнс
57.
Хаврын нэгэн өдөр
58.
Бошиглогчийг дага
60.
Санваарыг сэргээлээ
61.
Алтан ялтсууд
62.
Мормоны Номын түүхүүд
63.
Мормоны Номын номнууд
64.
Нифайн зориг
66.
Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой
67.
Их Эзэнийг эрэлхийл
68.
Зарлиг бүгдийг дагацгаая
70.
Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач
71.
Дуулгавартай очно
72.
Би сургаалын дагуу амьдармаар байна
73.
Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн
74.
Бие биенээ хайрлаач
75.
Хэлээч, Эзэн минь
76.
Хайр байх газар
78.
Би үргэлж Тантай байх болно
80.
Зөвийг чи хий
81.
Үнэний төлөө зогс
82.
Зөвийг сонго
83.
Би элэгсэг нэгэн баймаар байна
84.
Үргэлж од шиг гялалзаж явна
85.
Би зоригтой байна
86.
Би Бурханы зааснаар амьдарна
88.
Би эр хүн болно
90.
Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна
91.
Номлогчийн ажилд дуудаасай
92.
Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна (Хиламаны арми)
94.
Үйлчлэхээр дуудагдлаа
96.
Үргэлж гэрэлт
Гэр орон ба гэр бүл (Return to top)
98.
Гэр бүл үүрд хамт байх болно
99.
Би ариун сүм харах дуртай
100.
Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг
101.
Гэр бүлийн залбирал
102.
Бидэнд хайр байдаг юм
104.
Аз жаргалтай гэр бүл
105.
Бямба гараг
106.
Хамгийн сайхан хүмүүс
107.
Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би
108a.
Ээж минь
108b.
Бусдад туслах дуртай
109.
Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай
110.
Аав гэртээ ирлээ
111.
Аав минь
112.
Эмээ
113.
Өвөө ирлээ
114.
Гэртээ харих замдаа дуулаарай
Хөгжилтэй тоглоом ба үйл ажиллагаа (Return to top)
116.
Бяцхан горхи урсаж байна
117.
Бороо сайхан орж байна
118.
Попкорн
119.
Газар дээр унасан үрнүүд
120.
Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?
121.
Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ
122.
Хорвоо дэлхий маш гайхалтай
123.
Сайхан дэлхий
124.
Дуугаа өргөн дуулъя
125.
Хэрвээ сайхан амьдарч байвал
126.
Миний бяцхан гар
127.
Яг л хаалганы нугас шиг
128.
Инээмсэглээрэй
129a.
Толгой, мөр, өвдөг, хөл
129b.
Хөгжилтэй
130.
Сайн уу
131.
Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд
132.
Мэргэн мунхаг хоёр
133.
Чиний төрсөн өдөр (Ээлжлэн давтах)
134.
Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе
Сонгогдсон дуунууд (Return to top)
136.
Гар тэрэгтнүүдийн дуу
137.
Анхдагчийн хүүхдүүд
138.
Анхдагч болохын тулд
140.
Би тэнгэрт амьдардаг байсан
141.
Есүс баптисм хүртэхэд
142.
Энэ бол Миний хайрт Хүү
143.
Есүсийн талаар бодон хичээн суух нь
144.
Есүсийн мэндэлсэн өдөр
145.
Энэ бол Бурханы өргөө
146.
Сүмдээ очихдоо би
147.
Сүмийн хаалга
148.
Намуун зөөлөн дуу

Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video