Laat Zion opstaan in haar pracht

English: Let Zion in Her Beauty Rise

First line: Let Zion in her beauty rise / Arise, oh Zion / Let Zion in her beauty rise; Her light begins to shine

Original language: English

Words: John Adam Granade; Edward Partridge
Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784


Laat Zion opstaan in haar pracht
, 29


1. Laat Zion opstaan in haar pracht, haar grenzen uitgebreid!Versterk haar ringen, want haar Vorst komt snel in heerlijkheid.Neem toe in schoonheid, heiligheid, trek pronkgewaden aanom Hem, de Heer, en Henochs stad dan tegemoet te gaan.
2. Herauten, blaas op uw bazuin tot elke hoek der aard’.Verspreid het nieuws van pool tot pool tot Isr’el is vergaard,want Jezus, bij zijn wederkomst, zal met een eng’lenheerbevrijden ’t volk van zijn verbond, zijn vijand slaan terneer.
3. Dan vangt de tijd van vrede aan, door zieners lang begeerd,dat Christus in gerechtigheid met heil’gen hier regeertvoor duizend jaar, geprezen dag! O Heer, bereid mijn harten richt mijn blik op Zions berg, dat ’k tot het eind volhard’.

X:41 Q:1/4=108 M:4/4 L:1/4 K:Bb F | B A/G/ F B | D E F F | G/A/ B c c | d3 yy

Laat Zion opstaan in haar pracht

, 29