Når jeg vender meg til Skriften

English: As I Search the Holy Scriptures

First line: As I search the holy scriptures

Original language: English

Words: C. Marianne Johnson Fisher
Music: C. Marianne Johnson Fisher


Når jeg vender meg til Skriften
, 158


1. Når jeg vender meg til Skriften,gode Fader, ber jeg deg:Måtte jeg bli rik på visdom.Måtte kunnskap fylle meg.
2. Når jeg vender meg til Skriften,rør da ved min ånd, o Gud.Måtte livets gåter demrenår jeg gransker Skriftens bud.
3. Når jeg vender meg til Skriften,åpenbar din nåde god.Lindre du min kval, min smerte,slik at skjulte sår kan gro.
4. Når jeg vender meg til Skriften,hjelp meg da å grunne, be.Evig liv er skjult i ordet.Opplys meg så jeg kan se.

X:277 Q:1/4=88 M:4/4 L:1/4 K:Bb F F B A | G F F E | D F B d | c B A2 | yy

Når jeg vender meg til Skriften

, 158