Salmer

Salmer

Salmer for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

1985 Hymns, Norwegian.
Germany; Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2002, 2nd Edition (current). 203 songs.

1985. Book © 1985, 1992, 2002 Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Gjengivelsen (Return to top)
1.
I denne skjønne morgenstund
2.
Guds ånd som en ild
3.
Vi gledes og frydes
4.
Høyt oppå fjellets topp
5.
Snart Israels Forløser
6.
Israel, Israel, Gud deg kaller
7.
Vi vil stemme i et kor
8.
Fra himlens høye hvelv
9.
Hill deg, o Sion, vi priser den morgen
10.
En gledens dag
11.
En stakkars sorgbetynget mann
12.
Priser profeten som skuet Jehova
13.
Hvilken skjønn og yndig morgen
14.
Søt er den fred Guds budskap gir
15.
Vi ber til Gud for deg
16.
Gud sign profeten vår
17.
Ha takk for profeten du sendte
18.
Kom, lytt nå til profetens røst
19.
Sion, vi deg priser
20.
Yndefull Sion, himlens stad
21.
Vær du signet for Sions styrke
22.
Du kongers konge, kom
23.
La den store dag opprinne
24.
La oss stemme i et kor
25.
De som bygger opp nasjonen
26.
Kom, hellige
Lovsang og takksigelse (Return to top)
27.
Kom, alt Guds folk som bor på jord
28.
Vår Gud han er så fast en borg
29.
Lover den Herre Gud
30.
Guds skaperverk forent i sang
31.
All herlighet og ære
32.
Fedrenes Gud, allmektig som du er
33.
For hver en hellig
34.
Lover den Herre
35.
Pris vår Gud med hjerte, munn
36.
Jeg vet på hvem jeg bygger
37.
No livnar det i lundar
38.
Fader, vi synger i ydmykhet
39.
Gå, du som elsker Gud
40.
Jorden med sitt blomsterflor
41.
Hvor vennlig er vår Gud
42.
Så sikker en grunnvoll
43.
Se, Herren konge er
44.
Fedrenes tro
45.
Lovsang
46.
Kom, vårt folk, takknemlig vær
47.
Nå takker alle Gud
48.
Led oss, o du store Jehova
49.
Kjære barn, din Gud er nær deg
50.
For det vakre på vår jord
Bønn (Return to top)
51.
O, bli hos meg, det aften er
52.
O, bli hos meg! Nå er det aftentid
53.
Vær du ydmyk
54.
Kraft og styrke sendt fra himlen
55.
O bønnestund, o bønnestund
56.
Det er en tid da ro og fred
57.
Bønnen er sjelens dype trang
58.
Da du stryket fra ditt leie
59.
Gud allmektig, rettferds Gud
60.
Fedrenes Gud, hør deg anroper vi
61.
O Gud, vår hjelp fra evig tid
62.
Jeg er i Herrens hender
63.
Jeg trenger deg hver stund
64.
O store Gud
65.
Kristus er meg kjær
66.
Han lever, min Forløser stor
67.
Han lever, min Forløser kjær
68.
Vitnesbyrd
69.
Fader vår i himlen
70.
Gud vær med deg til vi ses igjen
71.
Dagen svinner
72.
Gud, vær med oss når vi skilles
73.
Herre, før vi skilles ad
74.
Se, nå dagen heller
75.
Din ånd, o Gud, har lært oss mer
76.
Ved tanken på min Frelser kjær
77.
Led, milde lys
78.
Leg med frem til evig frelse
79.
Mer hellighet gi meg
80.
Hvor det er skjønt, min Herre Gud
81.
Mester, se uværet truer
82.
Nærmere deg, min Gud
83.
La oss ledes av Guds ånd
84.
Min Herre er hyrden
85.
Min Herre, han er hyrden stor
86.
O du gode nådens Fader
87.
Hans kjærlighet
88.
Bred dina vida vingar
89.
Min tro består
90.
Villfarne sjel som går
91.
Hør du vår lovsang, Gud
92.
Hvor kan jeg finne fred?
93.
Kom, du bedrøvede
94.
Kom, følg med meg
95.
Kom kun til Herren
Nadverd (Return to top)
96.
Korsfestet ble vår Herre stor
97.
Igjen vi møtes ved ditt bord
98.
Stille syng en hellig sang
99.
Gud elsket oss, sin Sønn oss ga
100.
Gud, vår Fader, vi deg ber
101.
O Fader, la mitt hjerte få
102.
Jeg ser deg, o Guds Lam, å stå
103.
Vi synger om Guds kjærlighet
104.
Du herrers Herre
105.
I all ydmykhet, o Frelser
106.
Vi minnes den korsfestede
107.
Jesus fra Nasaret
108.
O Gud, du kjære Fader
109.
Ydmyk med ærbødighet
110.
På Golgata korsfestet de
111.
Jeg står helt forundret
112.
En grønnkledd høyde langt herfra
113.
Når vi i nadverden tar del
114.
Vi synger pris til Jesu navn
Påske (Return to top)
115.
Jesus Kristus er oppstanden
116.
Krist stod opp av døde
117.
Jesus Krist oppstanden er
Jul (Return to top)
118.
Deilig er jorden
119.
Hør en himmelsk englesang
120.
Det lyser i stille grender
121.
En krybbe var vuggen
122.
Langt, langt herfra
123.
Hør den englesang så skjønn
124.
La oss forene her vår sang
125.
En stjernenatt
126.
O skjønne, lille Betlehem
127.
O kom, alle sjeler
128.
Stille natt, hellige natt
129.
Den første sang
130.
Ring, ville klokkor
Spesielle emner (Return to top)
131.
Velg det rette
132.
Til alle har vår Herre gitt
133.
Gjør hva er rett
134.
Kom nå alle, store, små
135.
I lydighet mot dine bud
136.
Kastes du på bølgen om i livet her
137.
Pris Gud, fra hvem hvert gode kom
138.
La vår tale av kjærlighet farges
139.
Kjærlighet er lysets kilde
140.
Har vi sten i våre hender
141.
Fordi jeg er blitt meget gitt
142.
Vi har ditt hus så kjær
143.
Hvor vakkert Herrens tempel er
144.
Opp, Guds folk, til templets haller
145.
Kjærlig er Herren, vår hyrde
146.
Jesus, det eneste
147.
Den kjærlighet som stråler klar
148.
O, du salighetens klippe
149.
Vingede skarer
150.
O, min Fader
151.
Hvor herlig og stort
152.
Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel
153.
Det er skjønnhet her på jord
154.
La nå Guds ånds stille hvisken
155.
Alltid freidig når du går
156.
Om store trengsler
157.
Velt alle dine veier
158.
Når jeg vender meg til Skriften
159.
Vi er en mektig skare
160.
Modig må vi kjempe
161.
Fremad, Kristi stridsmenn
162.
Vi kjemper for Guds rike
163.
Arbeid, for natten kommer
164.
Vi er kalt
165.
Kan hende det er på fjellets sti
166.
Gå frem med tro
167.
Våre gjerninger og tanker
168.
Lytt, lytt, nasjoner!
169.
Du himmelens og jordens fyrste
170.
La oss stevne frem
171.
Full av gjerning er min dag
172.
Alt godt som gjøres her på jord
173.
Har på jorden jeg gjort noe godt idag?
174.
I verden trenges tapre menn
175.
Gjør meg til en bedre lærer
176.
Benytt enhver anledning
177.
Det er solskinn i min sjel idag