Følg profeten

English: Follow the Prophet

First line: Adam was a prophet, first one that we know

Original language: English

Words: Duane E. Hiatt
Music: Duane E. Hiatt


Følg profeten
, no. 58


1. Adam var profeten som kom først til jord.Eden var en have, nydelig og stor.Adam tjente Herren, vandret på hans sti.Vi er Adams avkom i den siste tid.
[Chorus]Kom, følg profeten, kom, følg profeten,kom, følg profeten, si ikke nei!Kom, følg profeten, kom, følg profeten,kom, følg profeten. Han viser vei.
2. Enok var profet, forkynte Herrens ord.Folk i Enoks by ble gode her på jord.Da de aldri lenger krenket Herrens bud,ble de ført til himlen for å bo hos Gud.
3. Noah var profet og kalt av Herren Gud.Ingen ville lytte da han ropte ut.Det var helt forgjeves, folk ei til ham kom.Men de angret siden da det ble en flom.
4. Abraham, profeten, ønsket seg en sønn.Herren sendte Isak som et svar på bønn.Isak fikk så Jakob, kjent som Israel.Sønner, tolv tilsammen, det fikk Jakob selv.
5. Moses var profeten sendt til Israel,til et lovet land han ledet dem så vel.Folket klaget ofte, det i Skriften står,de i ørk’nen vandret om i førti år.
6. Samuel, profeten, valgt mens han var gutt,skulle tjene Herren helt til livets slutt.Og i Tabernaklet, mens han bodde der,ropte Herren på ham. Han sa: «Jeg er her.»
7. Jonas var profet og ville rømme fra,men han lærte siden gjøre som Gud sa.Gud oss aldri svikter når han ser vår kval,det var det han lærte inne i en hval.
8. Daniel, profeten, var en trofast gutt,ble til løver kastet. Det gikk bra til slutt.Engler roet løver, slik at kongen såDaniels store makt fordi han holdt Guds lov.
9. Nå har vi en verden med forvirring stor,bare hør på nytt fra hvert et sted på jord.Vi kan alltid motta støtte på vår vei,følg det Guds profeter sier klart til deg.