Barnas Sangbok

Barnas Sangbok for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Children’s Songbook, Norwegian.
Salt Lake City, Utah, USA; Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. 2000 Edition (current). 121 songs.

6/96 English approval; 6/96 translation approval. Book © 1996, 2000 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Min himmelske Fader (Return to top)
2.
Jeg er Guds Kjære barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
I Am a Child of God

4.
Alle verdens barn

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

Other versions of this song:
Children All Over the World

6.
Et barns bønn

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
A Child’s Prayer

8.
Jeg har en Fader god

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Arr.: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

9.
Jeg takker deg, Fader

Words: Anon.

Music: George Careless

Other versions of this song:
I Thank Thee, Dear Father

10.
Fader, i ditt hus

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Father, I Will Reverent Be

11.
Stille nå kjære barn

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Reverently, Quietly

12.
Ærbødighet er mer enn stillhet

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

Other versions of this song:
Reverence Is Love

13.
Ærbødig må jeg være

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

Other versions of this song:
I Will Try to Be Reverent

14.
Kan vel jeg som liten er

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

Other versions of this song:
Can a Little Child like Me?

15.
Kjære Far, jeg takker deg

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

Other versions of this song:
Thanks to Our Father

16.
Min himmelske Fader elsker meg

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
My Heavenly Father Loves Me

18a.
For helse og styrke (Kanon)

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
For Health and Strength

18b.
Vi bøyer våre hoder ned

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
We Bow Our Heads

Frelseren (Return to top)
20.
Han sendte Sønnen

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
He Sent His Son

22.
Da Josef dro til Betlehem

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

Other versions of this song:
When Joseph Went to Bethlehem

24.
Julenatt

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Stars Were Gleaming

25.
I en stall så lav og ringe

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

Other versions of this song:
Once within a Lowly Stable

26.
Det lille barn Jesus

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
Away in a Manger

28.
Sov nå søtt

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Mary’s Lullaby

30.
Å, hør nå, min lille

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Christmas Cradle Song

32.
Jesu fødsel

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
The Nativity Song

34.
En gang var Jesus et lite barn

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Jesus Once Was a Little Child

35.
Hver gang når jeg leser i Bibelen min

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

Other versions of this song:
I Think When I Read That Sweet Story

36.
Å, la meg høre om Jesus

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

Other versions of this song:
Tell Me the Stories of Jesus

37.
Jesus er vår kjæreste venn

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Jesus Is Our Loving Friend

38.
Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Jesus Wants Me for a Sunbeam

39.
Elsk hverandre

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Jesus Said Love Everyone

40.
Jeg prøver å ligne Jesus

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I’m Trying to Be like Jesus

42.
Min Frelsers kjærlighet

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
I Feel My Savior’s Love

44.
Jesus har oppstått

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

Other versions of this song:
Jesus Has Risen

45.
Sto Jesus opp til liv igjen?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

Other versions of this song:
Did Jesus Really Live Again?

46.
Når han kommer igjen

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

Other versions of this song:
When He Comes Again

48.
Jesu Kristi Kirke

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
The Church of Jesus Christ

Evangeliet (Return to top)
50.
Tro

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Faith

52.
Hjelp meg, o Fader

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Help Me, Dear Father

53.
Når jeg døpes

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

Other versions of this song:
When I Am Baptized

54.
Dåp

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Baptism

56.
Den hellige ånd

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
The Holy Ghost

57.
På en herlig vårdag

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
On a Golden Springtime

58.
Følg profeten

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

Other versions of this song:
Follow the Prophet

60.
Alt gjenopprettet er

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

Other versions of this song:
The Priesthood Is Restored

61.
Gullplatene

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Other versions of this song:
The Golden Plates

62.
Mormons bok forteller oss

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Book of Mormon Stories

63.
Bøkene i Mormons bok

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

Other versions of this song:
The Books in the Book of Mormon

64.
Nephis mot

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Other versions of this song:
Nephi’s Courage

66.
Søk, overvei og be

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

Other versions of this song:
Search, Ponder, and Pray

67.
Jeg søker Herren i unge år

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

Other versions of this song:
Seek the Lord Early

68.
Hold alle budene

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Arr.: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

70.
Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Arr.: Darwin Wolford

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

71.
Villig hjelper jeg

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Other versions of this song:
Quickly I’ll Obey

72.
Jeg prøver Herrens budskap

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

Other versions of this song:
I Want to Live the Gospel

73.
Min Gud ga meg et tempel

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

Other versions of this song:
The Lord Gave Me a Temple

74.
Elsk du din neste

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Other versions of this song:
Love One Another

75.
La meg, o Gud, få høre

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

Other versions of this song:
Tell Me, Dear Lord

76.
Hvor Gud er

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

Other versions of this song:
Where Love Is

78.
Jeg går med deg

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I’ll Walk with You

80.
Våg gjøre rett

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

Arr.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Dare to Do Right

81.
Vær alltid tro

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Stand for the Right

82.
Jeg må alltid velge rett

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Choose the Right Way

83.
Jeg ønsker å være snill og god

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Kindness Begins with Me

84.
Jeg er som en skinnende stjerne

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

Other versions of this song:
I Am like a Star

85.
Guds kirke trenger ungdom

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Be Valiant

86.
Jeg vil føge Guds plan

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
I Will Follow God’s Plan

88.
Jeg er forberedt

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
A Young Man Prepared

90.
Mitt ønske er å være misjonær

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
I Want to Be a Missionary Now

91.
Jeg håper på misjon jeg kalles

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

Other versions of this song:
I Hope They Call Me on a Mission

92.
Vi vil bringe sannhet til jord (Helamans hær)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
We’ll Bring the World His Truth

94.
Vi er kalt

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

96.
Mitt lille lys

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Other versions of this song:
Shine On

Hjem og familie (Return to top)
98.
I all evighet

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

99.
Jeg ser vår Herres tempel

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
I Love to See the Temple

100.
Slektshistorie—det er det jeg gjør

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Family History—I Am Doing It

101.
Familiebønn

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Other versions of this song:
Family Prayer

102.
Her fins kjærlighet

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
Love Is Spoken Here

104.
En lykkelig familie

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
A Happy Family

105.
Lørdag

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Saturday

106.
De kjæreste navn

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
The Dearest Names

107.
Mor, jeg deg elsker

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Mother, I Love You

108a.
Kjære mor

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
Mother Dear

108b.
Når vi hjelper

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

Other versions of this song:
When We’re Helping

109.
Så ofte jeg vandrer

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
I Often Go Walking

110.
Når far kommer hjem

Words: Anon.

Music: Frances K. Taylor

Other versions of this song:
Daddy’s Homecoming

111.
Min far

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

Other versions of this song:
My Dad

112.
Bestemor

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

Other versions of this song:
Grandmother

113.
Når bestefar besøker oss

Words: Marian Major

Music: Marian Major

Other versions of this song:
When Grandpa Comes

Not available due to copyright restrictions.

114.
Syng på din vei

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Other versions of this song:
Sing Your Way Home

Lek og aktivitet (Return to top)
116.
«Gi,» sa den lille bekk

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
“Give,” Said the Little Stream

117.
Regnet pøser

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Rain Is Falling All Around

118.
Jeg så ut av vinduet

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

Arr.: Betty Lou Cooney

Other versions of this song:
Popcorn Popping

119.
Frø i jorden

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Little Seeds Lie Fast Asleep

120.
Hva gjør du om sommeren?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

Other versions of this song:
Oh, What Do You Do in the Summertime?

121.
En gang var en snømann

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
Once There Was a Snowman

122.
Se, Gud har skapt vår jord så skjønn

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
I Think the World Is Glorious

123.
Vår verden er deilig

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

Other versions of this song:
The World Is So Lovely

124.
Stem i en sang

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

Other versions of this song:
Lift Up Your Voice and Sing

125.
Er du veldig glad

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
If You’re Happy

126.
Jeg har to hender små

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

Other versions of this song:
I Have Two Little Hands

127.
Hele kroppen har ledd

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

Other versions of this song:
Hinges

128.
Smil

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

Other versions of this song:
Smiles

129a.
Hode, skulder, kne og tå

Words: Anon.

Music: English folk song

Other versions of this song:
Head, Shoulders, Knees, and Toes

129b.
Synge en sang er moro

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

Other versions of this song:
Fun to Do

130.
Hallo-sang

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

Other versions of this song:
Hello Song

131.
Se, vi har tre farger

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

Other versions of this song:
Our Primary Colors

132.
En klok mann og en dum mann

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

Other versions of this song:
The Wise Man and the Foolish Man

133.
Du har hatt bursdag (Kanon)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
You’ve Had a Birthday

134.
Vi deg gratulerer

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Other versions of this song:
Happy, Happy Birthday

Utvalgte sanger (Return to top)
136.
Håndkjerresangen

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

Other versions of this song:
The Handcart Song

137.
Små pionerbarn

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

Other versions of this song:
Pioneer Children Sang As They Walked

138.
Vær en pioner

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

Arr.: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
To Be a Pioneer

139.
Hver dag heg trenger Herren

Words: Judith W. Parker

Music: Judith W. Parker

Other versions of this song:
I Need My Heavenly Father

140.
Når jeg til kirken går

Words: Faye Glover Petersen

Music: Faye Glover Petersen

Other versions of this song:
When I Go to Church

141.
Jeg stille går gjennom kirkens dør

Words: Dorothy Little Read

Music: Dorothy Little Read

Other versions of this song:
The Chapel Doors

142.
Hosianna

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

Arr.: Chester W. Hill

Other versions of this song:
Hosanna

143.
Jeg folder mine hender små

Words: Thorbjørn Egner

Music: Henrik Tofte

Other versions of this song:
I Fold My Little Hands

144.
Måne og sol

Words: Britt G. Hallqvist

Music: Egil Hovland

Other versions of this song:
Moon and Sun

145.
Vi tar hverandres hender

Words: Margareta Melin; Liv Nordhaug

Music: L. Å. Lundberg

Other versions of this song:
We Take Each Other's Hands

146.
Du har to øyne

Words: Sissel Castberg

Music: Kåre Grøttum

Other versions of this song:
You Have Two Eyes

147.
Kom, mai, du skjønne, milde

Words: D. Jæger

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

Other versions of this song:
Come, May, So Nice and Mild

148a.
Du lille solskinn

Words: Anna Virgin

Music: Alice Tegnér

Other versions of this song:
You Little Sunshine

148b.
Sommerfuglen

Words: Henrik Wergeland

Music: Swedish melody

Other versions of this song:
The Butterfly


Key

Has lyrics in text format
Has sheet music or a scanned page
Has an audio recording
Has a video