Jeg vil føge Guds plan

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Jeg vil føge Guds plan
, no. 86


Mitt liv er en gave, mitt liv har en plan.Mitt liv har en hensikt og fylle den jeg kan.Mitt valg var å komme til mitt gode hjem på jordog leve i lys av hans kjærlighet stor.Jeg vil følge Guds plan for meg,stole trygt på hans kjærlige bud.Jeg vil tjene, jeg vil tro.Jeg vil alltid gå i hans spor.Da vil jeg bli lykkelig på jordog i himmelen hos Gud.

Jeg vil føge Guds plan

, no. 86