Kjære barn, din Gud er nær deg

English: Dearest Children, God Is Near You

First line: Kjære barn, din Gud er nær dig / Kjære barn, din Gud er nær deg / Dearest children, God is near you / Dearest children, God is near you, Watching o’er you / Dearest children, God is near you Watching o’er / Dearest children, God is near you, watching

Original language: English

Words: Charles L. Walker
Music: John Menzies Macfarlane


Kjære barn, din Gud er nær deg
, 49


1. Kjære barn, din Gud er nær deghvor du enn i verden er.Og med velbehag han ser degnår du alltid har ham kjær.Stol på Herren, stol på Herren!Han vil lede hver især.
2. Kjære barn, Guds engler skueralles vandel hver en stund,hører under himmelbuerhvert et ord fra hver en munn.Herren kjenner, Herren kjenner,tanken dypt i hjertets grunn.
3. Kjære barn, la Gud deg læreved sin gode Hellig’ ånd!La dens hvisken aktet være,hold deg fri fra syndens bånd!Tro mot Herren, tro mot Herren,rekk hans verk en hjelpsom hånd!

X:96 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:Bb F2 D | B2 F | (d c) B | A G2 | yy

Kjære barn, din Gud er nær deg

, 49

Kjære barn, din Gud er nær deg

, 110

Kjære barn, din Gud er nær dig

, 76

Adapt.: Hilmar E. Freidel