Planem Boga dziś będę żyć

English: I Will Follow God’s Plan

First line: My life is a gift; my life has a plan

Original language: English

Words: Vanja Y. Watkins
Music: Vanja Y. Watkins


Planem Boga dziś będę żyć
, no. 86


Me życie to dar, me życie ma sens.Me życie ma w niebie początek i cel.Pragnąłem tu przyjść, na tym pięknym świecie żyć,By Ojciec prowadził mnie tu w świetle Swym.Planem Boga dziś będę żyć,Przykazaniom posłusznym wciąż być.Uczyć się i modlić się,Zawsze Jego drogą iść chcę.Więc będę szczęśliwy już dziśI w niebie, w domu mym.

Planem Boga dziś będę żyć

, no. 86