Adam-ondi-Ahman

English: Adam-ondi-Ahman

First line: This land was once a glorious place / This earth was once a garden place / This earth was once a glorious place / This world was once a garden place / This earth was once a garden place, with all her glories common / This earth was once a garden place, With all

Original language: English

Words: William W. Phelps
Music: Anon.


Adam-ondi-Ahman
, 20


1. Na ziemi niegdyś ogród byłPrzypiękny, pełen chwały.Tam człek naprawdę święcie żył,Jezusa z bliska wiernie czcił.Tam w Adam-ondi-Ahman.
2. Tam Enoch z Bogiem kroczył wraz,Tam cielców nie czcił człowiek,Syjonu chwały wzrastał blask,Anielski śpiew tam budził brzask.Tam w Adam-ondi-Ahman.
3. Tam błogosławieństw tryskał zdrój,Izrael wzrastał w chwale,Tam spokój w sercu człowiek czuł,A Pan spoczynek dawał Swój.Tam w Adam-ondi-Ahman.
4. Hosanna! Dni te przyjdą znów,Gdy Chrystus będzie z nami.Przemieni Ziemię mocą SwąDla świętych w nowy, cudny dom,Jak w Adam-ondi-Ahman.

X:49 Q:3/8=56 M:6/8 L:1/8 K:Eb E | E2 E G2 F | E3/2F/G B,2 B, | E2 E G2 F | F E2- E2 yy

Adam-ondi-Ahman

, 20