Hymny

Hymny

Hymny Kościóła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Hymns, Polish.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 206 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 9/96. Book © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.


Indexes

References

List of songs
Jump to:

Show results that:

Przywrócenie (Return to top)
1.
Nadchodzi świt

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

Other versions of this song:
The Morning Breaks

2.
Duch Boży

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Other versions of this song:
The Spirit of God

3.
Teraz wszyscy radujmy się

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

Other versions of this song:
Now Let Us Rejoice

4.
Wieczna prawda

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Truth Eternal

5.
Z wysokich szczytów gór

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
High on the Mountain Top

6.
O Zbawco Izraela

Words: Joseph Swain; William W. Phelps (adapter)

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

Other versions of this song:
Redeemer of Israel

7.
Izraelu, Izraelu, wzywa Bóg

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

Other versions of this song:
Israel, Israel, God Is Calling

8.
Cieszmy się

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Come, Rejoice

9.
Gdy anioł z wysokości

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

Other versions of this song:
An Angel from on High

10.
Powstańcie, święci, zbudźcie się!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Awake, Ye Saints of God, Awake!

11.
Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

Other versions of this song:
We Thank Thee, O God, for a Prophet

12.
Sprawiedliwy Boże nasz

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
God of Power, God of Right

13.
Chodź, gdzie proroka słychać głos

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Come, Listen to a Prophet’s Voice

14.
Zawsze modlimy się

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

Adapt.: Evan Stephens

Other versions of this song:
We Ever Pray for Thee

15.
Pierwsza modlitwa Józefa Smitha

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Adapt.: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Joseph Smith’s First Prayer

16.
Niech błogosławi Pan

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

Other versions of this song:
God Bless Our Prophet Dear

17.
Chwalmy człowieka

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

Other versions of this song:
Praise to the Man

18.
Strudzony wędrowiec

Words: James Montgomery

Music: George Coles

Other versions of this song:
A Poor Wayfaring Man of Grief

19.
Naprzód marsz, święci

Words: William Clayton

Music: English folk song

Other versions of this song:
Come, Come, Ye Saints

20.
Adam-ondi-Ahman

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

Other versions of this song:
Adam-ondi-Ahman

21.
Już dzionek jest bliski

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Day Dawn Is Breaking

22.
Za potęgę tych gór

Words: Felicia D. Hemans; Edward L. Sloan (adapter)

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
For the Strength of the Hills

23.
Dzieci Pana, pójdźmy wraz

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

Arr.: Benjamin Carr

Other versions of this song:
Come, Ye Children of the Lord

24.
Przyjdź Królu, Panie nasz!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Other versions of this song:
Come, O Thou King of Kings

Chwała i dziękczynienie (Return to top)
25.
Radujcie się, toż Pan

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

Other versions of this song:
Rejoice, the Lord Is King!

26.
Wszelkie stworzenie, Boży świat

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper (adapter)

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
All Creatures of Our God and King

Not available due to copyright restrictions.

27.
W tym dniu szczęścia i radości

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
On This Day of Joy and Gladness

28.
Na wysokości Bóg

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

Other versions of this song:
Glory to God on High

29.
Fortecą mocną jest nasz Bóg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

Other versions of this song:
A Mighty Fortress Is Our God

30.
Wsza chwała, cześć i honor

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

Other versions of this song:
All Glory, Laud, and Honor

31.
Panu niech będzie cześć

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch, 1665

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Other versions of this song:
Praise to the Lord, the Almighty

32.
Chwalmy Pana wszyscy wraz

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

Other versions of this song:
Praise the Lord with Heart and Voice

33.
Boże, do Ciebie zwracamy się dziś

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
God of Our Fathers, We Come unto Thee

34.
Boże Odwieczny, Twa potężna dłoń

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

Other versions of this song:
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

35.
Hen naprzód dąż

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Press Forward, Saints

36.
Prowadź nas, o wielki Jahwe

Words: William Williams

Music: John Hughes

Other versions of this song:
Guide Us, O Thou Great Jehovah

37.
Jak silne świadectwo

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

Other versions of this song:
How Firm a Foundation

38.
Jak wielkiś Ty

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine (adapter)

Music: Tradititonal Swedish folk tune

Arr.: Stuart K. Hine

Other versions of this song:
How Great Thou Art

Not available due to copyright restrictions.

39.
Światłością mą Pan

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
The Lord Is My Light

40.
Ojcze, Twe dziatki wznoszą pieśń

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Father, Thy Children to Thee Now Raise

41.
Za urodę ziemi tej

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

Other versions of this song:
For the Beauty of the Earth

42.
Bóg miłością wszelką jest

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
God Is Love

43.
Modlitwa dziękczynna

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

Arr.: Edward Kremser

Other versions of this song:
Prayer of Thanksgiving

44.
Niech się zbierze wdzięczny lud

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

Other versions of this song:
Come, Ye Thankful People

45.
Drogie dzieci, Bóg jest blisko

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Dearest Children, God Is Near You

Modlitwa i błaganie (Return to top)
46.
Światłem mnie wiedź

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Lead, Kindly Light

47.
Potrzeba mi Cię wciąż

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Other versions of this song:
I Need Thee Every Hour

48.
Bliżej Cię, Boże mój

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Nearer, My God, to Thee

49.
Drogi Panie, Zbawicielu

Words: Horatio R. Palmer

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Precious Savior, Dear Redeemer

50.
Panie, w krąg burza szaleje

Words: Mary Ann Baker

Music: Horatio R. Palmer

Other versions of this song:
Master, the Tempest Is Raging

51.
Prawość nam daj

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

Other versions of this song:
God Speed the Right

52.
Służbie Tobie poświęceni

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
Lord, Accept Our True Devotion

53.
Pan jest mym Pasterzem

Words: Psalm 23; James Montgomery (adapter)

Music: Thomas Koschat

Other versions of this song:
The Lord Is My Shepherd

54.
Miłość Zbawcy

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

Other versions of this song:
Our Savior’s Love

55.
Pójdź za mną dziś

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

Other versions of this song:
Come, Follow Me

56.
Pójdź do Jezusa

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come unto Jesus

57.
Choć życia próby trapią nas

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Though Deepening Trials

58.
Wraz zebrać się już czas

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

Other versions of this song:
Come, We That Love the Lord

59.
Spokojny bądź

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

Other versions of this song:
Be Still, My Soul

Not available due to copyright restrictions.

60.
Łagodny jest nasz Bóg!

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

Arr.: Lowell Mason

Other versions of this song:
How Gentle God’s Commands

61.
Jak długo, Panie święty mój

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

Other versions of this song:
How Long, O Lord Most Holy and True

62.
Droga długą się zda?

Words: Joseph Fielding Smith Jr.

Music: George D. Pyper

Other versions of this song:
Does the Journey Seem Long?

63.
Gdy wiara silna

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

Other versions of this song:
When Faith Endures

64.
Gdzie znajdę spokój swój?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

Other versions of this song:
Where Can I Turn for Peace?

65.
Bądź pokorny

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

Other versions of this song:
Be Thou Humble

66.
Obdarz mnie świętością

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Other versions of this song:
More Holiness Give Me

67.
Ojcze nasz w Niebie

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

Arr.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
Father in Heaven

68.
Boże, radością wielką mi

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

Other versions of this song:
Sweet Is the Work

69.
Chrystus Panem mym

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

Other versions of this song:
I Believe in Christ

70.
Zbawca żyje mój

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

Other versions of this song:
My Redeemer Lives

71.
Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

Other versions of this song:
I Know That My Redeemer Lives

72.
Świadectwo

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

Other versions of this song:
Testimony

73.
Napełnij duszę moją

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

Other versions of this song:
Bless Our Fast, We Pray

74.
Cicha modlitwa

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

Other versions of this song:
Secret Prayer

75.
Czy modliłeś się?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Other versions of this song:
Did You Think to Pray?

76.
Myślę o Tobie, Jezu mój

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

Other versions of this song:
Jesus, the Very Thought of Thee

77.
Modlitwy czas

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
Sweet Hour of Prayer

78.
Niech prowadzi Święty Duch

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

Other versions of this song:
Let the Holy Spirit Guide

79.
Modlitwa to niebiański dar

Words: James Montgomery

Music: George Careless

Other versions of this song:
Prayer Is the Soul’s Sincere Desire

80.
Niech łagodny płynie śpiew

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

Other versions of this song:
Gently Raise the Sacred Strain

81.
Dzień sabatu

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

Other versions of this song:
Sabbath Day

82.
Jako rosa z nieba pada

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

Other versions of this song:
As the Dew from Heaven Distilling

83.
Z Bogiem zostań, aż spotkamy się

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

Other versions of this song:
God Be with You Till We Meet Again

84.
Panie, już rozstając się

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Arr.: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Lord, We Ask Thee Ere We Part

85.
Ojcze, radośnie minął nam czas

Words: Nan Greene Hunter

Music: Lynn R. Shurtleff

Other versions of this song:
Father, This Hour Has Been One of Joy

86.
Miłości Twej czuliśmy dar

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
We Have Partaken of Thy Love

87.
Czas na pożegnanie

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Sing We Now at Parting

88.
Panie, poślij i pobłogosław nas

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Other versions of this song:
Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

89.
Przed Tobą, Panie, chylę skroń

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

Other versions of this song:
Before Thee, Lord, I Bow My Head

90.
Dzień dobiega kresu

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

Other versions of this song:
Now the Day Is Over (Prayer for the Night)

91.
Bądź ze mną, Panie, wieczór tuż

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

Other versions of this song:
Abide with Me

92.
Noc okrywa światło dnia

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Arr.: Henry Greatorex

Other versions of this song:
Softly Now the Light of Day

93.
Ze mną bądź!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Other versions of this song:
Abide with Me!

Sakrament (Return to top)
94.
Sakrament przyjmujemy dziś

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

Other versions of this song:
As Now We Take the Sacrament

95.
Zbawco, kornie dziś prosimy

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Other versions of this song:
In Humility, Our Savior

96.
Boże, Ojcze, usłysz nas

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

Adapt.: Edwin P. Parker

Other versions of this song:
God, Our Father, Hear Us Pray

97.
O Boże, wieczny Ojcze

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
O God, the Eternal Father

98.
Przyjmując dziś symbole te

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
While of These Emblems We Partake

99.
Jak słodko nucić piękny hymn

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
’Tis Sweet to Sing the Matchless Love

100.
Ojcze Niebieski, wiemy

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

Other versions of this song:
Father in Heaven, We Do Believe

101.
Jezu, Tyś Pan jest nasz

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

Other versions of this song:
Jesus of Nazareth, Savior and King

102.
Jezusa imię to nasz hymn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Other versions of this song:
We’ll Sing All Hail to Jesus’ Name

103.
Kornie w ciszy opuść wzrok

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Reverently and Meekly Now

104.
Z miłości Syna dał nam Bóg

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
God Loved Us, So He Sent His Son

105.
Niech będzie wola Twa

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Thy Will, O Lord, Be Done

106.
Pamięć o śmierci na krzyżu

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
In Memory of the Crucified

107.
Skonał nasz Zbawca i nasz Pan

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

Other versions of this song:
Behold the Great Redeemer Die

108.
Na krzyżu, na Kalwarii hen

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

Other versions of this song:
Upon the Cross of Calvary

109.
Podziwiam miłości czyn

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

Other versions of this song:
I Stand All Amazed

110.
Na wzgórzu, na zielonym

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

Other versions of this song:
There Is a Green Hill Far Away

111.
Jak wielka mądrość, miłość

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

Other versions of this song:
How Great the Wisdom and the Love

112.
Jezus w biedzie żyć musiał tu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Other versions of this song:
Jesus, Once of Humble Birth

Wielkanoc (Return to top)
113.
O Zbawco, na Twej głowie korona

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Other versions of this song:
O Savior, Thou Who Wearest a Crown

114.
Poranek nam obwieścił cud

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

Other versions of this song:
That Easter Morn

115.
Pan zmartwychwstał!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Other versions of this song:
He Is Risen!

116.
Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Other versions of this song:
Christ the Lord Is Risen Today

Boże Narodzenie (Return to top)
117.
Raduj się świecie

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

Adapt.: William W. Phelps

Other versions of this song:
Joy to the World

118.
Pójdźcie dziś wierni

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

Other versions of this song:
Oh, Come, All Ye Faithful

119.
Nad polami w głuchą dal

Words: French carol

Music: French carol

Other versions of this song:
Angels We Have Heard on High

120.
Cicha noc

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

Other versions of this song:
Silent Night

121.
W Dawidowym mieście

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

Other versions of this song:
Once in Royal David’s City

122.
Daleko gdzieś w żłobie

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

Arr.: Rosalee Elser

Other versions of this song:
Away in a Manger

123.
Chwalebna pieśń ta

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

Other versions of this song:
It Came upon the Midnight Clear

124.
Maleńkie miasto Betlejem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

Other versions of this song:
O Little Town of Bethlehem

125.
Anioł nam zwiastował tu

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Other versions of this song:
Hark! The Herald Angels Sing

126.
Kiedyś w Judei

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

Other versions of this song:
Far, Far Away on Judea’s Plains

127.
Anioł pasterzom mówił

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
The Angel Told the Shepherds

128.
Bóg się rodzi

Words: Franciszek Karpiński

Music: Traditional

Other versions of this song:
God Is Born

129.
Dzisiaj w Betlejem

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
Today in Bethlehem

130.
Gdy się Chrystus rodzi

Words: Anon.

Music: Michał M. Mioduszewski

Other versions of this song:
When Christ Is Born

131.
Przybieżeli do Betlejem

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
The Shepherds Ran to Bethlehem

132.
Wśród nocnej ciszy

Words: Anon.

Music: Anon.

Other versions of this song:
In the Silence of the Night

Tematy szczególne (Return to top)
133.
Ponieważ wiele dano mi

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

Other versions of this song:
Because I Have Been Given Much

Not available due to copyright restrictions.

134.
Chcę, Panie, z Tobą iść

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

Other versions of this song:
Lord, I Would Follow Thee

135.
Najdroższe sercu Pasterza

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
Dear to the Heart of the Shepherd

136.
Czy dziś dzięki mnie świat nieco lepszy był?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Have I Done Any Good?

137.
Wiele zadań w pracy tej

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

Other versions of this song:
I Have Work Enough to Do

138.
Kroczmy naprzód

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

Other versions of this song:
We Are Marching On to Glory

139.
Ważna każda chwila

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

Other versions of this song:
Improve the Shining Moments

140.
Promień słońca świeci w duszy mej

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

Other versions of this song:
There Is Sunshine in My Soul Today

141.
Możesz swój rozświetlić szlak

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

Other versions of this song:
You Can Make the Pathway Bright

142.
Nim noc ciemna przyjdzie

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Today, While the Sun Shines

143.
Dziel się światłem

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Scatter Sunshine

144.
Dar ten składamy dziś

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Other versions of this song:
We Give Thee But Thine Own

145.
Mówmy często do siebie uprzejmie

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Let Us Oft Speak Kind Words

146.
Czyń, coś powinien

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

Other versions of this song:
Do What Is Right

147.
Na córki, synów, Panie, spójrz

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Behold Thy Sons and Daughters, Lord

148.
Dobro czyń

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

Other versions of this song:
Choose the Right

149.
Pamiętaj, dusza wolna jest

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

Other versions of this song:
Know This, That Every Soul Is Free

150.
Policz łaski

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

Other versions of this song:
Count Your Blessings

151.
Niech chwali Boga wszelki lud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

Other versions of this song:
Praise God, from Whom All Blessings Flow

152.
Śmiało naprzód

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
Let Us All Press On

153.
Do nas dołącz już dziś

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

Other versions of this song:
Come Along, Come Along

154.
Naprzód, armio Boga!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

Other versions of this song:
Onward, Christian Soldiers

155.
Powołani służyć

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Called to Serve

156.
Równy nasz krok

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

Other versions of this song:
We Are All Enlisted

157.
O, spójrz! Królewska armia

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

Other versions of this song:
Behold! A Royal Army

158.
Niech twe ramię koło pchnie

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

Other versions of this song:
Put Your Shoulder to the Wheel

159.
Panie, przyjmij do królestwa

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

Other versions of this song:
Lord, Accept into Thy Kingdom

160.
Oddani wierze

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

Other versions of this song:
True to the Faith

161.
Syjonu młodzież mężnie dziś

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

Other versions of this song:
As Zion’s Youth in Latter Days

162.
Tyś nadzieją Izraela

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
Hope of Israel

163.
Któż dzisiaj z Panem jest?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry H. Russell

Other versions of this song:
Who’s on the Lord’s Side?

164.
Krocz z wiarą

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

Other versions of this song:
Go Forth with Faith

165.
Wszystkie narody, usłyszcie wraz

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

Other versions of this song:
Hark, All Ye Nations!

166.
Czas szybko przemija

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

Other versions of this song:
The Time Is Far Spent

167.
Wśród przepięknych dzieł

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Other versions of this song:
How Wondrous and Great

168.
Niech wszystkie ludzkie dusze

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

Other versions of this song:
Come, All Whose Souls Are Lighted

169.
Jehowo, niebo, ziemia Twe

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

Other versions of this song:
Jehovah, Lord of Heaven and Earth

170.
Tam pójdę, gdzie iść mi mój każe Pan

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

Other versions of this song:
I’ll Go Where You Want Me to Go

171.
Piękne i czułe słowa

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

Other versions of this song:
Oh, Holy Words of Truth and Love

172.
Och, czym prawda jest?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

Other versions of this song:
Oh Say, What Is Truth?

173.
Pan nauczał nas tej prawdy

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

Other versions of this song:
Truth Reflects upon Our Senses

174.
Żelazny pręt

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

Other versions of this song:
The Iron Rod

175.
Kiedy badam pisma święte

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

Other versions of this song:
As I Search the Holy Scriptures

176.
Powitajmy ten poranek

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

Other versions of this song:
Welcome, Welcome, Sabbath Morning

177.
Spraw, bym uczył pod natchnieniem

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
Help Me Teach with Inspiration

178.
Blask ewangelii spoczął już

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

Other versions of this song:
The Glorious Gospel Light Has Shone

179.
Niech każdy z nas raduje się

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: R. Paul Thompson

Other versions of this song:
Rejoice, ye Saints of latter days

180.
Gdy mógłbyś tam, gdzie Kolob

Words: William W. Phelps

Music: English melody

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Other versions of this song:
If You Could Hie to Kolob

Not available due to copyright restrictions.

181.
Pójdźmy do świątyni Pana

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

Other versions of this song:
Rise, Ye Saints, and Temples Enter

182.
O mój Ojcze

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Other versions of this song:
O My Father

183.
Każdy, kto dobro wzbudza w nas

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

Other versions of this song:
Each Life That Touches Ours for Good

184.
W domu miłość jest

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Other versions of this song:
Love at Home

185.
Niech miłość Syna wielka ta

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

Other versions of this song:
O Love That Glorifies the Son

186.
Z ust świętych płynie słodka pieśń

Words: Vernald W. Johns

Music: G. William Richards

Other versions of this song:
From Homes of Saints Glad Songs Arise

187.
Zwróćmy serca

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

Other versions of this song:
Turn Your Hearts

188.
Niebem może być nasz dom

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Other versions of this song:
Home Can Be a Heaven on Earth

Pieśni dla dzieci (Return to top)
189.
Dzieci Ojca Niebieskiego

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

Other versions of this song:
Children of Our Heavenly Father

Not available due to copyright restrictions.

190.
Razem na zawsze wieczna rodzina

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

Other versions of this song:
Families Can Be Together Forever

191.
Jam dzieckiem Boga jest

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
I Am a Child of God

192.
Ja Ojca w Niebie mam

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

Other versions of this song:
I Know My Father Lives

193.
Słuchaj przykazań

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

Other versions of this song:
Keep the Commandments

194.
Naucz mnie chodzić tą drogą

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

Other versions of this song:
Teach Me to Walk in the Light

195.
Światłość Boga

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

Other versions of this song:
The Light Divine

196.
Boża troska

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

Other versions of this song:
God’s Daily Care

197.
W naszym pięknym Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

Other versions of this song:
In Our Lovely Deseret

198.
Miłość wzajemna

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Other versions of this song:
Love One Another

Pieśni dla kobiet (Return to top)
199.
Jak siostry w Syjonie (Kobiety)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Other versions of this song:
As Sisters in Zion

200.
Początek nastał lepszych dni (Kobiety)

Words: Jan Pinborough

Music: Charlene A. Newell

Other versions of this song:
A Key Was Turned in Latter Days

Pieśni dla mężczyzn (Return to top)
201.
Jesteście powołani (Mężczyźni)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

Other versions of this song:
Ye Who Are Called to Labor

202.
O starsi Izraela (Mężczyźni)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

Other versions of this song:
Ye Elders of Israel

203.
Moc, której Bóg udzielił nam (Mężczyźni)

Words: John Craven

Music: John Craven

Other versions of this song:
The Priesthood of Our Lord

204.
O wy, synowie Boga (Mężczyźni)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Other versions of this song:
Come, All Ye Sons of God

205.
Czas mężom Boga wstać (Mężczyźni)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

Other versions of this song:
Rise Up, O Men of God

206.
Miej uczucia pod kontrolą (Chór mężczyzn)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Other versions of this song:
School Thy Feelings