Światłością mą Pan

English: The Lord Is My Light

First line: The Lord is my light—then why should I fear? / The Lord is my light; then why should I fear? By / The Lord is my light; then why should I fear? / The Lord is my light

Original language: English

Words: James L. Nicholson
Music: John R. Sweney


Światłością mą Pan
, 39


1. Światłością mą Pan, więc czegóż się bać?Czy w noc, czy za dnia — On przy mnie wciąż trwa.On jest mym zbawieniem od grzechu i łez,Duch prawdę tę świadczy, raduję się więc.
[Chorus]Mój Pan światła moc;Radosną pieśń śpiewam tę.Czy w noc, czy za dnia,Pan wiedzie, wiedzie wciąż mnie.
2. Światłością mą Pan, choć chmur nie brak w krąg,To wiary mej moc przegoni je stąd.Pan Jezus zajmuje królewski wszak tron,Więc ciemność umyka, gdy każe tak On.
3. Światłością mą Pan i siłą mą jest,Z pomocą Jego pokonam, co złe,W słabościach mnie wzmacnia co dnia łaską Swą,Za dobre uczynki nagradza mnie On.
4. Światłością mą Pan, odkupił mnie On,Rozświetlił drogę i dał wieczny dom.To On Zbawicielem i Królem jest mi,Więc pieśnią Go chwalę przez wszystkie swe dni.

X:89 Q:1/4=92 M:4/4 L:1/8 K:G D2 | D2 G3/2A/ B3 B | dc GA B3 yy

Światłością mą Pan

, 39