Slavă Domnului Atotputernic

English: Praise to the Lord, the Almighty

First line: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation / Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation / Alma, bendice al Señor que a los astros gobierna / Loué soit Dieu le Seigneur, le puissant Roi de gloire / Praise to the Lord, the Almighty / Praise ye the Lord, the Almighty / Господа славь ты, мой дух / Praise to the Lord, the Almighty, who rules all creation

Original language: German
Original title: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren

Words: Joachim Neander
Music: Stralsund Gesangbuch, 1665


Slavă Domnului Atotputernic
, 41


1. Slăviți pe Domnul! Rege Atotputernic El e!El e salvarea mea; sufletul meu Îl slăvește!Să v-adunați, Psalmi la orgă să cântațiSă-L adorăm în dreptate!
2. Slăviți pe Domnul! În toată lumea El domnește.Născut ca pe-aripi de vultur, pe sfinți întărește.Tu n-ai văzut? Orice nevoi ai avutPrin El, toate ți-au fost date.
3. Slăviți pe Domnul! El e Cel ce cale-ați arată.Te însoțește cu-a Lui milă nemăsurată.Gândeștete, Domnul orișice poate,Cu dragoste El te-ajută.
4. Slăviți pe Domnul! Tot sufletul meu să-L adore!Ne unim în cânt cu-a lui Avraam seminție!Și în „amin” Însumăm tot ce slăvimȘi Îi aducem mărire!

X:72 Q:1/4=112 M:3/4 L:1/4 K:G G G d | B3/2 A/ G | F E D | E F G | A3 | G3 | yy

Slavă Domnului Atotputernic

, 41

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt